Odontogenní nádory

Z WikiSkript


Odontogenní nádory jsou nádory vznikající ze zubní lišty nebo z jejích derivátů.

Tvoří pouze 1 % nádorů dutiny ústní.

Odontogenní nádory dělíme na epitelové, mezenchymové a smíšené.

Epitelové odontogenní nádory[upravit | editovat zdroj]

Ameloblastom vycházející z mandibuly.

Ameloblastom[upravit | editovat zdroj]

Ameloblastom je nejčastější odontogenní nádor. Bývá benigní, ale často recidivuje. Je to cystický špatně ohraničený útvar. Roste destruktivně.

Kalcifikující epiteliální odontogenní nádor[upravit | editovat zdroj]

 • tzv. Pindborgův nádor
 • pomalý, místně invazivní růst
 • lokalizace v molárové a premolárové krajině (mandibula)
 • vzniká v souvislosti s rutinovaným zubem
 • většinou bez obtíží, pouze nebolestivé zduření čelisti
 • na RTG jako cystické projasnění
 • tvorba eozinofilních hyalinních amyloidu podobných kulovitých útvarů, které mohou kalcifikovat
 • nádorové buňky spojeny IC můstky, skládání do trámců
 • polymorfní jádra
 • recidivy při nedokonalém odstranění

Adenomatoidní odontogenní nádor[upravit | editovat zdroj]

 • postihuje mladé jedince (do 20 let)
 • častěji v maxile
 • tvoří jej polyedrické epiteliální buňky, které se místy diferencují v cylindrické

Skvamózní odontogenní nádor[upravit | editovat zdroj]

Mesenchymové odontogenní nádory[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o cementomy. Vycházejí z cementoblastů. Charakterizuje je přítomnost ostrůvků cementu ve vazivových strukturách.

Rozdělujeme je na čtyři typy:

 • pravý cementom,
 • cementifikující fibrom,
 • gigantiformní cementom,
 • periapikální cementální dysplazie.

Smíšené odontogenní nádory[upravit | editovat zdroj]

Smíšené odontogenní nádory obsahují jak složku epitelovou, tak mezenchymální.

Ameloblastický fibrom[upravit | editovat zdroj]

 • benigní, vzácný
 • roste pomalu, zvětšuje čelist (častěji mandibulu)
 • nebolí
 • častý výskyt v krajině špičáků a molárů
 • roste centrálně v kosti, roste expanzivně (kortikalis často úplně vymizí)
 • někdy recidivuje
 • na RTG vypadá jako ohraničené projasnění
 • tvořen proliferujícím epitelem, obklopen mezenchymální tkání

Odontom[upravit | editovat zdroj]

Odontom


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • LIŠKA, Karel. Orofaciální patologie. 1. vydání. Praha : Avicenum, 1983. 159 s.