Ombrédannova choroba

Z WikiSkript

Heslo

Ombrédannova choroba (nemoc amniová, vředová) patří mezi atypické vrozené vady končetin.

Ombrédannova choroba u muže

Definice

  • onemocnění získané během intrauterinního vývoje
  • považované za následek amniotických srůstů, ale také za následek vředů způsobených virovou infekcí přenesenou na plod

Klinický obraz

  • semicirkulární až cirkulární zářezy na končetinách, různě hluboké (od porušení kůže a podkoží, přes zaškrcení svalových vrstev až po intrauterinní amputaci distální části končetiny)


Odkazy

Použitá literatura

  • KOUDELA, K., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0654-2.