Ophthalmia sympatica

Z WikiSkript

Sympatická oftalmie je vzácná bilaterální granulomatózní panuveitida, při které může trauma jednoho oka způsobit zánět v netraumatizovaném „sympatizujícím“ oku. Zánět ohrožuje zrak. Vzniká v souvislosti s předchozím traumatem nebo chirurgickým zákrokem. Reakce na trauma obvykle nastává mezi 1 a 12 měsíci po poranění. Jde o imunologickou reakci zprostředkovanou T-buňkami. Vyskytuje se v 0,1% případů penetračního traumatu oka a v 0,01% případů vitrektomie.

Klinické příznaky[upravit | editovat zdroj]

  • Přední: oboustranná granulomatózní přední uveitida.
  • Zadní: vitritida, choroidální infiltrace, makulární edém.
  • Komplikace: katarakta, sekundární glaukom, terminální onemocnění (optická atrofie, chorioretinální jizvy).

Léčba[upravit | editovat zdroj]

  • Enukleace
  • Imunosuprese: vysoké dávky systémových kortikosteroidů (např. 1–2mg/kg/d prednisolon p.o. nebo methylprednisolon i.v. 1g/d). Steroid šetřící: metotrexát, azathioprin, cyklosporin, mykofenolát mofetil, takrolimus.