Uveitidy

From WikiSkripta

(Redirected from Uveitida)

Uveitida je zánětlivé postižení živnatky (uvea, tunica vasculosa). Uvea je vysoce vaskularizovaná vrstva oka, která se nachází mezi tunica fibrosa a tunica nervosa. Uvea má tří části: choroidea (cévnatka), corpus ciliare (řasnaté těleso) a iris (duhovka).

Dle původu rozlišujeme:

 • exogenní uveitidy – patogen přichází z vnějšku – při poranění
 • endogenní – původ zánětu je vnitřní či systémový

Etiologie[edit | edit source]

Přední uveitidy[edit | edit source]

Uveitida způsobená Vogt-Koyanagi-Harada syndromem

Postihují duhovku (iritis), corpus ciliare (cyklitis), nejčastěji obojí (iridocyklitis).

Příznaky[edit | edit source]

 • subjektivní příznaky:
  • hlavní příznak je tupá bolest oka – častá propagace do okolí
  • pokud je zaníceno řasnaté těleso, tak bolest stoupá při pohledu do blízka a při akomodaci
  • světloplachost, slzení, blefarospazmus, pokles vidění (zkalení komorové tekutiny exsudátem)
  • u chronického průběhu bolesti chybí, zhoršuje se vidění
 • objektivní příznaky:
  • ciliární někdy smíšená injekce, mioza
  • ciliární injekce je známkou akutního zánětu, u chronického není
  • další zjistíme binokulárním mikroskopem
  • setřelá kresba duhovky, změna barvy duhovky (do zelena), zánětlivý výpotek v komorové vodě
   1. serózní výpotek – jako tzv. tyndalizace – buněčná příměs
   2. hnisavý výpotek – leukocyty klesají na dno přední komory, zde tvoří různě vysokou hladinku – hypopyon
   3. fibrinózní exsudace – rychle vznikají srůsty zornicového okraje duhovky k přední ploše čočky (tzv. zadní synechie)
    • zpočátku jde rozvolnit mydriatiky
    • nedojde-li k uvolnění, dojde ke srůstu – tzv. seclusio pupillae – uzavření komunikace mezi zadní a přední komorou oční → v zadní komoře se hromadí tekutina → „bábovkovité“ vyklenutí duhovky dopředu (tzv. iris bombata) → vzestup nitroočního tlaku
    • vyklenutím směrem k rohovce může při pokračující fibrinové sekreci přirůst duhovka ještě k rohovce – tzv. přední synechie
    • fibrinózní exsudace – např. u ankylózující spondylitidy

Komplikace[edit | edit source]

 • sekundární glaukom
 • u chronických – často vznik zákalu čočky – katarakta
 • při chronickém průběhu – může poklesávat produkce moku → hypotonie bulbu – oko je měkké – dystrofické změny (např. pásová dystrofie rohovky)
 • heterochromie – rozdíl v barvě duhovek po chronické uveitidě daný dekolorací duhovky (i jako vývojová anomálie)

Terapie[edit | edit source]

 • mydriatika
  • základní lék lokální terapie
  • rozšířením zornice zabraňují vzniku zadních synechií, vzniklé srůsty uvolňují
  • navíc imoblilizují corpus ciliare, čímž snižují bolestivost
  • nejčastěji parasympatolytika – 1% atropin 1x denně nebo 0,25% skopolamin 1-2x denně
  • k tomu se mohou dát sympatikomimetika (phenylefrin) – kontrakce dilatatoru
 • kortikosteroidy
  • druhý základní lék
  • 4-5x denně formou kapek – hlavně dexametazon, prednison
 • nesteroidní antiflogistika
 • antivirotika

Intermediální uveitidy[edit | edit source]

Postihují řasnaté těleso, periferní část choroidey, sítnice a sklivce.

 • většinou postihují mladé v pubertě
 • etiologie neobjasněna, patrně autoimunitní vaskulitida
 • v 80 % je oboustranné
 • nejsou bolesti, nemocný má zhoršené vidění a plovoucí zákaly v zorném poli
 • oko klidné, bez překrvení
 • ve sklivci různé zákaly, které v periferii různě kryjí sítnici
 • často se později přidá edém papily – může vést k trvalému poklesu vidění

Komplikace[edit | edit source]

 • obdobné jako u chronické přední
 • nejčastěji vzniká komplikovaná katarakta, sekundární glaukom či pásová keratopatie
 • cystoidní makulární edém – chronický edém makuly, zhoršuje vidění

Terapie[edit | edit source]

 • u těžkých forem – kortikoidy periokulárně nebo celkově
 • lokální terapie je bez efektu

Zadní uveitidy[edit | edit source]

Postižení chorioidey (choroiditida), často s tím i sítnice (chorioretinitida).

 • cévnatka ani sítnice nemají senzitivní inervaci → nejsou provázeny bolestí
 • významný subj. příznak – zhoršení vidění
 • různé „plovoucí“ zákaly či tečky před okem, výpadky zorného pole (skotomy)
 • oko je klidné, bez injekce, přední komora je čirá
 • sklivec bývá zakalen
 • zánět v oftalmoskopu – neostře ohraničená ložiska, běložlutá, případně okolní hemoragie
 • proběhlý zánět – ostře ohraničené bělavé, ploché jizvy s atrofickou cévnatkou

Komplikace[edit | edit source]

 • postižení makuly – edém
 • zánět zrakového nervu

Terapie[edit | edit source]

 • malé léze v periferii nevyžadují léčbu, většinou se spontánně zhojí
 • léze kolem makuly léčbu vyžadují
 • známe-li etiologii – kauzálně (aciklovir, amfotericin B, ATB...)
 • většinou se to řeší na infekčním oddělení

Panuveitidy[edit | edit source]

 • spíše exogenní uveitidy
 • nejčastěji endoftalmitida, vzácněji sympatická oftalmie
 • nebo u systémových zánětů (sarkoidóza, borrelióza, syfilis, toxoplasmóza)
 1. Endoftalmitida
  • akutní hnisavé onemocnění, nejčastěji exogenně buď při perforujícím poranění nebo při operaci
  • rychlý pokles vidění, tupá bolest oka
  • edém víček, injekce, hypopyon, absces sklivce, nekrotizující chorioretinitida
  • terapie okamžitě – kapky do očí a aplikace subkonjuktiválně
 2. Sympatická oftalmie
  • oboustranná chronická granulomatózní panuveitida
  • vznik za několik týdnů či let po perforujícím poranění


Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]