Osifikující fibrom

From WikiSkripta

Označuje se jako fibroosteom (dále fibrocementom, osteogenní fibrom, benigní osteoblastom). Jde o benigní neepitelové nádorové onemocnění, obtížně rozlišitelné od fibrózní dysplazie. Fibroosteom je na rozdíl od dysplazie opouzdřený.

Osifikující fibrom, preparát HE

Výskyt[edit | edit source]

  • Vyskytuje se již u dětí a v mladém věku

Charakter postižení[edit | edit source]

  • Častěji bývá postižena mandibula
  • Čelist se pomalu zvětšuje, ale nebolí
  • Tvář se deformuje
  • Vzhledem k opouzdření se dá nádor lehce odstranit
  • Nacházíme různě velké kalcifikace

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • LIŠKA, Karel. Orofaciální patologie : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Praha : Avicenum, 1983.