Apostasis auriculae

Z WikiSkript

(přesměrováno z Otapostasis)

Heslo
Před plastikou
Po plastice

Odstávající boltec je častá, nezávažná vývojová vada, ve velké míře dědičná. Může být na jedné straně, většinou je však na obou. Obvykle bývá spojena i s odstávajícími ušními lalůčky a rozmanitými odchylkami tvarování boltce. Příčinou je buď zvětšený úhel úponu boltce (nad 40°), či zvýšení dorsální stěny cavitas conchae.

Kosmetická úprava spočívá v otoplastice cestou změkčení chrupavky, jejích drobných výsečí a nářezů, a finální remodelaci a fixaci boltce v novém postavení.


Odkazy

Související články

Zdroj

  • HYBÁŠEK, Ivan a Jan VOKURKA. Otorinolaryngologie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 0 s. ISBN 80-246-1019-1.