Příznak zapadajícího slunce

From WikiSkripta

Heslo

Příznak zapadajícího slunce je deviace bulbů kaudálně. Kraniální deviace bulbu není možná a je zřejmě patrné bělmo nad horním okrajem rohovky. Někdy bývá i částečně zakrytý dolní okraj rohovky víčkem – odtud název. Stav vzniká při nitrolební hypertenzi a útlaku odstupů hlavových nervů, přesná etiologie není známa.[1]

Odkazy

Související články

Reference

  1. BORAGINA, Mariana a Eyal COHEN. An infant with the "setting-sun" eye phenomenon. CMAJ [online]. 2006, vol. 175, no. 8, s. 878, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1586074/?tool=pubmed>. ISSN 0820-3946 (print), 1488-2329.