Předporodní kurzy

From WikiSkripta

Předporodní kurz je komplexní psychosomatická příprava těhotné ženy na porod a období šestinedělí.

Co je součástí předporodních kurzů[edit | edit source]

Nastávající rodiče mohou prostřednictvím předporodních kurzů získat potřebné informace týkající se průběhu porodu a jejich rolí v něm. Napomáhá většímu orientování se v informovaném rozhodnutí i v určitém porodním procesu.

Vedení předporodních kurzů[edit | edit source]

Předporodní kurzy vedou porodní asistentky, které mimo výše zmíněných informací také projdou s účastníky i všechny doby porodní, péči o dítě či způsob výživy novorozence (kojení).

Cíl předporodních kurzů[edit | edit source]

 • Udržení organismu těhotné ženy v optimálním zdravotním stavu - tj. fyzický i psychický
 • Přizpůsobení se těhotenským změnám mateřského organismu
 • Připravení na porod tak, aby jeho průběh byl co nejlepší a zároveň, aby nevyčerpal jak rodičku, tak dítě


Formy předporodních kurzů[edit | edit source]

Předporodní kurzy probíhají formou cvičení, přednášek a rehabilitačních procedur. Cvičení může probíhat formou cvičení v tělocvičně či v bazénu - tzv. aquagymnastika. Aquagymnastika má mimo jiné také za cíl:

 • Prohlubování dechu a upravování rytmu dýchání
 • Uvolnění svalstva, jež umožní organismu následně přijímat více kyslíku
 • Zmírnění bolesti páteře a kloubů


Mezinárodní zdravotnická organizace hodnotí plavání v těhotenství jako nejvhodnější sport pro toto období.

Psychoprofylaxe[edit | edit source]

Psychoprofylaxe je metoda kurzu předporodní přípravy, která má za hlavní cíl připravit těhotnou ženu k porodu po stránce psychické i fyzické, popřípadě připravit partnera na účast při porodu partnerky.

Úrovně psychoprofylaxe[edit | edit source]

1. úroveň

 • dostupná všem ženám
 • odpovídá za ni porodní asistentka
 • obsahuje základní informace týkající se těhotenství, porodu i šestinedělí


2. úroveň

 • nadstavbová
 • patří sem porodník či psycholog
 • slouží k rozšíření získaných informací


Schéma předporodní přípravy[edit | edit source]

Přípravy obsahují minimálně 6 lekcí. Každá lekce trvá alespoň 60 minut. Přípravy se účastní 8-12 žen, mohou zde být i partneři žen - tj. celkem 4-6 párů.

Lekce probíhají formou diskuse či besedy. Poslední lekcí je příprava na tlačení u porodu. Součástí lekce může být i těhotenský tělocvik, jóga, plavání, atd.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • KULHAVÁ, Miluše. Psychoprofylaktická příprava k porodu [přednáška k předmětu Primární a Komunitní péče, obor Porodní asistence, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 2020. 

Zdroje[edit | edit source]