PBI

Z WikiSkript

PBI (Papilla Bleeding Index) je parodontologický index, který hodnotí stav gingivy, přičemž ukazatelem jejího stavu je krvácení. Tento index je vhodný k sledování průběhu terapie gingivitidy.

Obecný postup[upravit | editovat zdroj]

Pacienta vyšetřujeme postupně po kvadrantech. V každém kvadrantu vyšetříme 7 mezizubních papil. Vyšetření provádíme ve dvou kvadrantech na orální a ve dvou na vestibulární straně zubu. Měření ukončujeme na papile mezi druhým a třetím molárem. Pokud v chrupu chybí jeden zub, tak vyšetříme pouze tu část papily, kde zub je. Pokud v chrupu chybí více zubů vedle sebe, počet mezizubních papil se zmenšuje. PBI nabývá hodnot:

  • PBI 0 − bez krvácení
  • PBI 1 − bodové krvácení;
  • PBI 2 − čárkovité krvácení;
  • PBI 3 − krev vyplní mezizubní prostor;
  • PBI 4 − spontánní krvácení stékající do okolí.

Praktické provedení[upravit | editovat zdroj]

V praxi parodontologickou sondu zavedeme mezi zub a marginální gingivu k distálnímu svahu interdentální papily a pohybujeme se k vrcholu papily a opět apikálně k meziální části baze papily. Následně čekáme 20 sekund a pak hodnotíme krvácení.

Interpretace nálezu[upravit | editovat zdroj]

Při interpretaci nálezu sčítáme body, které pacient během vyšetření získal. Počet bodů se může pohybovat v rozmezí 0−112. Optimální PBI by se mělo blížit k nule, ale i hodnoty do deseti jsou výborné. V úvahu musíme započíst samozřejmě i množství vyšetřovaných papil.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • SLEZÁK, Radovan. Praktická parodontologie. 1. vydání. Praha : Quintessenz, [1995]. ISBN 8090102484.