Papillae filiformes

Z WikiSkript

Heslo
Fungiformní a filiformní papily jazyka

Papillae filiformes neboli nitkovité papily jsou výběžky sliznice (epitel a lamina propria mucosae) nacházející se na celém dorzálním povrchu jazyka. Papily mají protáhlý kónický tvar a průměr jen několik desetin milimetru, z jejich apikální oblasti často vybíhají tenké sekundární papily. Na jejich povrchu se nachází rohovějící epitel, výrazně keratinizují a deskvamují (odlupují se). Makroskopicky je lze vidět jako kuželovitá bílá políčka na celém povrchu jazyka.

Odkazy

Související články

Procvičování histologických preparátú

Použitá literatura

  • KONRÁDOVÁ, Václava, Jiří UHLÍK a Luděk VAJNER. Funkční histologie. 2. vydání. Jinončany : H&H, 2000. ISBN 978-80-86022-80-2.
  • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O KELLEY, et al. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.