Pedagogická psychologie/Neprospěch žáka

From WikiSkripta

Absolutní školní neúspěšnost[edit | edit source]

V tomto případě nejsou vyvinuté příslušné intelektové vlastnosti.

Relativní školní neúspěšnost[edit | edit source]

Je přechodná, příčiny jsou mimointelektové a lze je odstranit.

Neprospěch v konkrétním předmětu[edit | edit source]

Klasifikace pohybující se v úrovni 4–5.

Problémy žáka ve vyučovací hodině[edit | edit source]

 • Nerozumí výkladu,
 • neumí pracovat s učebnicemi a jinými texty,
 • nestíhá zapisovat podle výkladu,
 • nedokáže určit, co je podstatné,
 • neumí se soustředit,
 • opakovaně je v práci vyrušován spolužáky.

Problémy s domácí přípravou[edit | edit source]

 • K problémům s domácí přípravou vede nejčastěji:
  • slabá vůle (nedokáže se přinutit k domácí přípravě),
  • nedostatek návyků pro samostudium (neumí vybrat důležité, učí se zpaměti bez pochopení látky, nezvládá větší celky, nemá vytvořený systém učení),
  • neví, kdy se učit, aby učení bylo efektivní,
  • problémy komunikace s vyučujícím,
  • strach z vyučujícího,
  • obava sdělit, že něčemu nerozumí,
  • neznalost pravidel konzultací s vyučujícím problémového předmětu.

Ostatní problémy negativně ovlivňující studium[edit | edit source]

 • Dlouhodobé zdravotní problémy,
 • změna bydliště, dojíždění,
 • problémy žáků ubytovaných v domově mládeže,
 • problémy v rodině (rozchod rodičů, špatná ekonomická situace rodiny),
 • problémy v partnerských vztazích,
 • problémy se sexuální orientací,
 • stres z neprospěchu,
 • útěky před problémy,
 • problémy v sociálním prostředí vrstevníků.

Školní neúspěšnost je většinou polykauzální[edit | edit source]

Příčiny[edit | edit source]

 • Sociálně psychologické,
 • biologicko-psychologické,
 • intrapsychické.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

URBANOVSKÁ, Eva a Pavel ŠKOBRTAL. Sociální a pedagogická psychologie pro speciální pedagogy. 1. vydání vydání. 2012. 135 s. ISBN 80-244-1410-4.


Reference[edit | edit source]