Pelagra

Z WikiSkript

Pacient s pelagrou (kožní změny)

Pelagra je onemocnění vznikající z nedostatku niacinu (též kyselina nikotinová nebo vitamin B3). Niacin se účastní glykolýzy, metabolismu mastných kyselin, tkáňového dýchání a detoxifikačních procesů. Je obsažen ve většině rostlinných i živočišných potravin (např. maso, ryby, kvasnice, obiloviny a luštěniny). Částečně se může syntetizovat z tryptofanu.

Epidemiologie[upravit | editovat zdroj]

V současnosti se vyskytuje hlavně v chudých rozvojových zemích, kde je hlavní potravou kukuřice. Kyselina nikotinová obsažená v kukuřici je totiž pro organismus obtížně využitelná a tryptofan je v kukuřici limitující esenciální kyselinou (je ho velmi málo), proto nemůže být použit pro tvorbu niacinu.

Klinické příznaky[upravit | editovat zdroj]

Klinické příznaky vyplývají z metabolismu niacinu a projeví se hlavně na kůži a v trávicím traktu.

  • Časné známky deficitu jsou zažívací potíže, svalová slabost a změny kůže.
  • U rozvinuté pelagry je typická dermatitida – symetrické lése zejména na částech těla vystavených světlu, gastrointestinální potíže – diarrhoea se střídá s obstipací a psychické poruchy, které mohou nabýt až formy demence (zmatenost). Proto je pelagra nazývaná nemocí 3 D (v anglosaské literatuře „nemoc 4 D“ – poslední „D“ je death čili smrt).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • BENCKO, Vladimír, et al. Hygiena : Učební texty k seminářům s praktickým cvičením. 2. vydání. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-551-5.
  • ŠERÝ, Vladimír a Ondrej BÁLINT, et al. Tropická a cestovní medicína. 1. vydání. Praha : Medon, 1998. 569 s. ISBN 80-902122-4-7.