Perineurium

Z WikiSkript

Heslo
Struktura nervu
Perineurium a epineurium na průřezu nervem

Vrstva specializovaných buněk pojiva, která je z obou stran obklopena lamina basalis. Hlavní úlohou je oddělení fasciklů nervových vláken od okolí.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.