Pitting edema

From WikiSkripta

Heslo
Pitting edema na bérci u pacienta s jaterním selháním.

Pitting edema (oedema) je typ otoku tkání charakterizovaný tím, že po užití tlaku (např. prstem) zůstává v tomto místě nějakou dobu viditelná vkleslina (důlek), která se postupně vyrovnává. Tento těstovitý edém vzniká při retenci tekutin chudých na bílkoviny.

S pitting edémem se můžeme setkat při jaterním selhání, pravostranném srdečním selhávání či jiných systémových či lokálních stavech. Často bývá na bércích, tzv. "pitting test" (vytlačení důlku) dokazuje přítomnost tekutiny v intersticiu.

  • Při zvýšeném kapilární tlaku se vkleslina vrací pomalu (až 15 s).
  • Při hypoproteinemických stavech velmi rychle.

Naopak otoky tuhé jsou spojeny s retencí tekutin bohatých na bílkoviny (navíc s reaktivním zmnožením vaziva) např. lymfedém, zánětlivé či chronické otoky ("non-pitting edema").

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Otoky.


Odkazy

Související články

Zdroje

  • BUREŠ, Jan a Jiří HORÁČEK. Základy vnitřního lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 2003. 870 s. ISBN 80-7262-208-0.
  • TOPINKOVÁ, Eva. Obrazový atlas chorobných stavů :  diferenciální diagnostika. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1670-4.

Externí odkazy