Plantace zubu

Z WikiSkript

Plantace zubu je chirurgický výkon, při kterém zub vyjmutý z alveolu vsazujeme zpět na stejné místo (replantace) nebo jej přesazujeme na místo další. Při plantaci musíme zohlednit typ zubu, věk pacienta, vývojové stadium zubu, anatomii, ortodontické hledisko, antigenní vztahy u alogenní transplantace.

Indikace[upravit | editovat zdroj]

  • u dočasných zubů luxovaných při úrazu – podstatný je stupeň resorpce kořene;
  • u stálých luxovaných zubů (úraz, extrakce špatného zubu);
  • autotransplantace (přemístění zubu (M3) nejčastěji za M1).

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

  • pokud je tu možnost uzavření mezery mezi zuby;
  • značná destrukce kostního lůžka;
  • rozšířený zánětlivý proces okolo replantace;
  • špatný zdravotní stav pacienta (imunosuprimovaní pacienti).

Provedení[upravit | editovat zdroj]

Zákrok provedeme za aseptických podmínek, snažíme se chránit periodoncium a udržovat ho vlhké. RTG nám ukáže lůžko, zhodnotíme jeho kvalitu. V lokální anestezii provedeme toaletu lůžka, jejíž součástí je výplach krevních koagul a odstranění nečistot. Poté zub vsadíme do lůžka a zafixujeme ho na dva až tři týdny. Fixaci provedeme drátěnou dlahou nebo kompozitním materiálem. Po dobu léčby podáváme antibiotika a poučíme pacienta o nutnosti kvalitní orální hygieny.

U zubů s dokončeným vývojem kořene se snažíme zabránit resorpci kořene provedením endodoncie. U zubů s nedokončeným vývojem kořene se snažíme o revaskularizaci pulpy.

Vitální implantace

Při zákroku vitální implantace implantujeme zub bez ošetření kořenového kanálku. Je to možné pouze u čerstvě luxovaných zubů při úrazu, extrahovaných omylem, u M3 s nedokončeným vývojem. Zákrok by měl proběhnout do 30 minut, jinak by nemuselo dojít k opětovné revaskularizaci pulpy. Luxovaný zub uložím do 2,4% roztoku NaF (pH 5,5) na 20 min.

Průměrná doba přežití replantovaných zubů je asi 3 roky.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.