Poradenská a konzultační činnost pracovního lékaře

Z WikiSkript

Pracovní lékař by měl být schopen poskytnout poradenství a konzultace zaměstnavateli i zaměstnancům podniku. Pro pracovního lékaře jsou zde důležité znalosti získané během pravidelných prohlídek pracovišť a zdravotních prohlídek zaměstnanců (obojí jím vykonané).

Oblasti zájmu[upravit | editovat zdroj]

  • problematika fyziologie práce, psychologie práce, ergonomie, režimu práce a odpočinku, stanovení výkonových norem a v psychosociální a socioekonomické problematice
  • projektování, výstavba a rekonstrukce pracovišť a dalších podnikových zařízení
  • zavádění nových technologií, látek a postupů, z hlediska jejich vlivu na životní a pracovní prostředí
  • úpravy pracovních míst, včetně míst pro zaměstnance se změněnou pracovní schopností
  • výběr technických, technologických a organizačních opatření proti nepříznivým účinkům na zdraví
  • návrh opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést k poškození zdraví

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • TUČEK, Milan: Zdravotní způsobilost k práci, nutné předpoklady a rizika posuzování. Přednáška pro 5. ročník 1. LF UK (hygiena a epidemiologie, všeobecné lékařství), 29.3.2011, dostupné z [1]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • TUČEK, Milan, et al. Pracovní lékařství pro praxi : Příručka s doporučenými standardy. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. 327 s. s. 265–266. ISBN 80-247-0927-9.