Portál:Otázky ze soudního lékařství (LFP, VL)

Z WikiSkript
Stáhněte si vypracované zkouškové otázky ze soudního lékařství (LFP, VL)!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.


Vypracované otázky ze soudního lékařství (LFP, VL)

Lékařská fakulta UK v Plzni, obor Všeobecné lékařství

Obsah

Informace ke zkoušce naleznete v průvodci studiem LFP - soudní lékařství

 1. Poranění střelnou zbraní - obecně
 2. Poranění střelnou zbraní - z blízka
 3. Poranění střelnou zbraní - ze vzdálenosti
 4. Vražda - přehled, známky příznačné pro usmrcení druhou osobou
 5. Vražda novorozeného dítěte matkou
 6. Sexuální delikty v soudně-lékařské praxi
 7. Syndrom týraného, zneužívaného a zenedbávaného dítěte
 8. Poranění měkkých tkání povrchu těla - obecně
 9. Poranění skeletu a obličeje zubů
 10. Poranění měkkých pokrývek lebních, klenby a spodiny lebeční
 11. Poranění mozku
 12. Nitrolební krvácení
 13. Poranění krku
 14. Poranění páteře a míchy
 15. Poranění stěny hrudní a nitrohrudních orgánů
 16. Poranění stěny břišní a nitrobřišních orgánů
 17. Poranění pánve a nitropánevních orgánů
 18. Poranění horních a dolních končetin
 19. Poranění způsobená pádem
 20. Postup prohlížejícího lékaře při nálezu mrtvoly v bytě
 21. Postup prohlížejícího lékaře při nálezu mrtvoly v přírodě
 22. Postup prohlížejícího lékaře při nálezu mrtvoly na železniční trati
 23. Postup prohlížejícího lékaře při nálezu mrtvoly na silnici
 24. Poranění při silniční dopravní nehodě - řidiče a spolujezdce
 25. Poranění při silniční dopravní nehodě - chodce, cyklisty a motocyklisty
 26. Elektrotrauma
 27. Popáleninové trauma
 28. Vyšetření živé osoby - pachatele a oběti trestného činu
 29. Lékař jako svěděk a znalec, znalecké komise, povinná mlčenlivost, poučení a souhlas pacienta
 30. Trestněprávní odpovědnost lékaře - předpoklady, lékařské pochybení, neposkytnutí pomoci lékařem
 31. Identifikace neznámé mrtvoly
 32. Klinické vyšetření osoby v souvislosti s odběrem krve na alkohol
 33. Odběr krve na alkohol u osob živých a zemřelých, ovlivnění řidiče alkoholem
 34. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi a moči, posuzování alkoholové ovlivnění
 35. Udušení z oběšení
 36. Udušení z uškrcení
 37. Udušení ze zardoušení
 38. Udušení ucpáním dýchacích cest, udávením, ze znemožnění dýchacích pohybů
 39. Udušení z utopení, smrt ve vodě
 40. Náhlé úmrtí mladého člověka
 41. Náhlé úmrtí ve středním a starším věku
 42. Náhlé úmrtí dítěte, SIDS
 43. Častné posmrtné změny
 44. Pozdní posmrtné změny
 45. Atypické formy mrtvolného rozpadu
 46. Provádění pitev u osob zemřelých ve zdravotnickém zařízení
 47. Druhy pitev, povinné pitvy v ústavu/oddělení soudního lékařství
 48. Zevní prohlídka a zdravotnická dokumentace u zemřelé osoby
 49. Podezření na smrtelnou otravu - postup prohlížejícího lékaře
 50. Toxický účinek oxidu uhelnatého, smrt v souvislosti s užíváním topných plynů
 51. Předběžná lékařská zpráva, Lékařská zpráva o zranění (odborné lékařské vyjádření), lékařský znalecký posudek
 52. Hodnocení závažnosti poranění pro orgány činné v trestním řízení - těžké poranění
 53. Poranění důležitého orgánu, delší dobu trvající porucha zdraví
 54. Hodnocení závažnosti poranění pro orgány činné v trestním řízení - lehké poranění