Poruchy meiózy

Z WikiSkript

Pri mitóze sa dôsledky odchýlok prejavia v klone potomstva (nezlučiteľné so životom – klon vyhynie, zlúčitelné – vzniká v tele vyššieho živočícha bunečný chimérizmus).

Pri meióze má porucha dopad na celý novo počatý organizmus. (Hrubo postihnuté zygoty končia život v časnom embryonálnom alebo fetálnom vývoji = spontánny potrat. Chyby zlúčitelné so životom: postnatálne vrodená vývojová vada + různy stupeň mentálneho alebo fyzického postihnutia.)

Poruchy synapsie[upravit | editovat zdroj]

Párovanie homológnych chromozómov profáze I majú najčastejšiu príčinu v tom, že jeden z homológov bol štrukturálne prestavaný a v menšom alebo väčšom úseku nezodpovedá svojimy génovými lokusmi normálnemu homológnemu partnerovi.

  • deficiencia (strata)
  • duplikácia (zdvojenie)
  • translokácia (prenos na iný chromozóm)
  • inverzia (obrátenie génových lokusov)

Porucha kinetochóru[upravit | editovat zdroj]

Nondisjunkce během meiózy II

V metafáze I a II vedie k tomu, že v anafáze I alebo II nedôjde k normálnemu oddeleniu homologických chromozómov (anafáza I), alebo sesterských chromatíd (anafáza II). To znamená, že oba homológy sa dostanú do jedného gametocytu a v druhom zas chýbajú – nondiskjunkcia (neoddelenie).

Dizomia: namiesto jedného chromozómu nesie dva (dávajú vznik trizómiám).

Nulizomia: nenesie žiadny chromozóm (dávajú vznik monozómiám, jediná známa neletálna je Turnerov syndróm).


Poruchy oplodnenia[upravit | editovat zdroj]

  • nedostatočná výbava gamiet (mužská sterilita)

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • OTOVÁ, Berta. Lékařská biologie a genetika : 1.díl. Praha 2008 vydání. Nakladatelství Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1594-3.