Průvodce:Úvod do klinické medicíny (3. LF UK)

Z WikiSkript

Cieľom predmetu Úvod do klinické medicíny je uviesť študentov do zdravotníckej praxe a získať osobnú skúsenosť so zdravotníckym zariadením. Predmet je vyučovaný v zimnom aj letnom semestri formou prednášok, seminárov a praktík.

Štruktúra predmetu[upravit | editovat zdroj]

Zimný semester

Seminár:

 • Nemocničná jednotka, modelový rozhovor

Učiteľ predvedie študentom modelový rozhovor s pacientom.

Praktické cvičenia:

 • Rozhovor s pacientom

Študenti sú rozdelení do malých skupiniek zvyčajne po troch a ich úlohou je uskutočniť rozhovor s pacientom, hospitalizovaným v nemocnici na konkrétnom oddelení. Rozhovor trvá približne 20 minút a prebieha bez dozoru zdravotníckeho personálu, čiže celý je v rukách študentov. Úlohou nie je zistiť podrobnú fundovanú medicínsku anamnézu, ale skôr porozprávať sa s pacientom, čo ho priviedlo do nemocnice, aké zákroky podstúpil, ako sa pri tom cítil, ako je spokojný s nemocničnou starostlivosťou, prípadne, aké sú jeho hobby, práca. Následne je tento rozhovor prediskutovaný so sprevádzajúcim zdravotníckym personálom.

 • Meranie fyziologických funkcií

Študenti vo dvojiciach si merajú tlak pomocou fonendoskopu a manžety, tep pred a po fyzickej záťaži.

 • Prevencia (tromembolickej nemoci) TEN, bandáže dolnej končatiny

Vo dvojiciach si študenti obviažu dolnú končatinu na simuláciu prevencie vzniku žilnej trombózy.

 • Nácvik klinických schopností a komunikácia

Študenti sú oboznámení so správnym umývaním rúk, nasadzovaním rukavíc a plášťov. Následne si zopakujú všetko čo sa doposiaľ naučili, ako bandáž dolnej končatiny, meranie tlaku a tepu.

Letný semester

Seminár:

 • Komunikace s nepočujúcim pacientom

Praktické cvičenia:

 • Aplikácia subkutálnej injekcie
 • Aplikácia intramuskulárnej injekcie
 • Starostlivosť o sterilnú ránu
 • Dukla: Opakovanie

Praktické zopakovanie všetkých schopností naučených v priebehu semestra. V prípade súhlasu študentov, je možné vyskúšať aplikáciu injekcie vzájomne medzi sebou.

 • Stáž v nemocnici

Podmienky zápočtu[upravit | editovat zdroj]

Zimný semester

 • 100% účasť na praktikách a jednom hore uvedenom seminári
 • odovzdanie rozhovoru s pacientom na A4

Letný semester

 • 100% účasť na praktikách a na stáži v nemocnici
 • účasť na seminári pre komunikáciu s nepočujúcimi

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Fórum:Průvodce studiem 3. LF UK/Etika a humanitní základy medicíny I.
Fórum:Průvodce studiem 3. LF UK/Úvod do klinické medicíny – praxe I.
Fórum:Průvodce studiem 3. LF UK/Veřejné zdravotnictví, právo I.
Fórum:Průvodce studiem 3. LF UK/Buněčné základy medicíny
Fórum:Průvodce studiem 3. LF UK/První pomoc