Průvodce:Modul IIA – Obecné základy klinické medicíny (3. LF UK)

Z WikiSkript

Tento predmet v sebe zahŕňa výuku patológie, patofyziológie (z oboch „len“ obecka), imunológie (nadväzuje na základy z modulu IB), mikrobiológie (komplet), genetiky (genetické poruchy, výuka genetiky pokračuje v 5. ročníku) a farmakológie (opäť základy, výuka pokračuje v ďalších semestroch)

Patológia[upravit | editovat zdroj]

Prednášky

Prednášky väčšinou začínajú ráno o pol ôsmej, nič sa vraj nedá robiť. Na rozdiel od prvých dvoch rokov trvajú 2 a pol hodiny. Celkom sa ich oplatí navštevovať, pretože literatúry k všeobecnej patológii nie je zase až toľko... Profesor Mandys prednáša celkom pútavo, rovnako bola fajn prednáška doc. Vernerovej o Nehodgkinských lymfomoch.

Semináre, praktika

Praktika prebiehajú v starej známej budove Ch na treťom poschodí (pre zopakovanie: v suteréne je anatómia, na nad ňou mikrobiológia, o čosi vyššie súdne a ešte nad ním tróni patológia. skvelé, že?). Začinajú opäť o pol ôsmej, aby sa stihli pitvy. My sme sa striedali s iným kruhom, my hodinu a pol na pitevni a oni zatiaľ na mikroskopoch, potom výmena. Semináre sa konali raz za mesiac (bol v tom trošku neporiadok) namieto pitevne. Plášte nepotrebujete, dostanete empír a rúšku. Rukavice nám tiež požičali, hoci neveľmi radi. Vlastné rozhodne nebudú na škodu, keby náhodou. Účasť: aspoň 80% (t.j. nejaké dve absencie sa tolerujú)

Testy, zápočet

Píšu sa dva testy, prvý po prebratí regresívnych zmien a porúch obehu, druhý zase zo zápalu (zánětu), nádorov, progresívnych zmien a tzv. etiologickej patológie (časť patológie, ktorá sa výrazne prekrýva s mikrobiológiou). Rozhodne nie sú ľahké, doporučujem učiť sa priebežne. K dispozícii sú skriptá testových otázok (viď literatúru), ktoré pomôžu... háčik je v tom, že ak test píše niekto iný, nie autori skrípt... Ale aspoň niečo. Na každý test máte dva pokusy, potom nasleduje skúšanie u krúžkového asistenta. K zápočtu ešte potrebujete splniť preparátové skúšanie (celkom jednoduché, preparáty bolo možné napozerať v 14. a 15. týždni) a skúšanie z makroskopie (resp. pár otázok k telu, ktoré je práve na pitevni. Ak telo nie je, skúša sa z diapozitívov rôznych orgánov). Posledná vec – prezentácia na určenú tému – jednoduché, lepšie je spraviť to ešte pred Vianocami.

Literatúra

Tak s literatúrou je to ošemetné, v češtine prakticky neexistuje požadovaná učebnica všeobecnej patológie.

  • Materiály k praktikám, poznámky k preparátom: patola.cz (je nutné zaregistrovať sa)
  • prastará učebnica, použitie s otáznikom: BEDNÁŘ, Blahoslav, et al. Patologie. 1. vydání. Praha : Avicenum, 1982. 
  • v knižnici sú dostupné (taktiež staré) skriptá (Obecná patologie, autori: Miřejovský, Bednář)
  • značná časť patológie je spracovaná vo WikiSkriptách
  • otázky k testom: VERNEROVÁ, Zdenka, Daniel HOUSA a Jitka HOUSOVÁ. Testové otázky z obecné patologie. 1. vydání. 2010. ISBN 978-80-246-1810-4.
  • v anglickom jazyku Robbins basic pathology

Patofyziológia[upravit | editovat zdroj]

Výuka prebieha formou prednášok a praktík/seminárov. Prednášky boli dosť uspávajúce (aspoň tie, ktoré som absolvoval) a praktiká, hm, kapitola sama o sebe. Naozaj veľmi závisí na tom, ktorého asistenta dostanete. S potkanmi sa robí už len jeden pokus. Praktika/semináre prebiehajú tam, kde aj Fyziológia.

testy, zápočet

Počas semestra sa píšu dva testy, podobne, ako z patológie. Nie sú náročné, len otázky sú zvláštne formulované. Čo si budeme hovoriť, oplatí sa tie testy "naučiť" písať, pomôže to pri skúške. V poslednom týždni vás čaká zápočtový test. Mnoho ľudí s ním bojovalo, nepodceňte to. Účasť= 80%

literatúra
  • materiály p. dr. Bernáškovej. Jednoznačne. Pani doktorka má spracované základné témy všeobecnej patofyziológie veľmi zrozumiteľne.
  • NEČAS, Emanuel, et al. Obecná patologická parofyziologie. 1. vydání. 2006. ISBN 978-80-246-1291-1.

Mikrobiológia[upravit | editovat zdroj]

Prednášky

Na prvej prednáške p. doc. Bednář vyhlásil rozsah (resp. počet strán) testov, ktoré nás čakajú počas semestra a pridal, že všetko je v knihe, on len doplní nejasnosti a pridá to, čo tam chýba. Niečo sa oplatilo počuť, niečo bolo len zopakované z knihy, rozhodne sa oplatí navštíviť prednášku o metódach diagnostiky v mikrobiológii, v testoch sú na to otázky.

Praktiká

Praktiká prebiehajú v pavilóne Ch. Plášte nepotrebujete, dostanete empír. Oplatí sa na ne učiť dopredu, inak nebudete ničomu rozumieť. Mikrobiológia prichádza s úplne iným pohľadom na svet, dovolím si povedať... Účasť= 80%

Testy, zápočet

Systém je nastavený tak, že stačí prečítať a naučiť sa dané kapitoly z knihy. Celkovo sa píšu tri testy. Prvý (všeobecná mikrobiológia) zo strán 17-23, 26-36, 43-46, 48-64, 75-88, 114-184. Druhý (bakteriológia a fungi) zo strán 185-364 a tretí (vírusy, parazity) to strán 367-527. Aj keď je nových informácií skutočne hŕba, je jasne dané, kde to človek nájde. Hodnotenie nie je typické (t.j. nie je daná hranica splnil/nesplnil), test nenapíšu študenti, ktorí zaostali za priemerom. V prípade, že nesplníte test, nasleduje ústne skúšanie u doc. Bednáře.

literatúra

Povinný základ je kniha BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie. 1. vydání. Marvil, 1999. s. 432.  – sú z nej robené testy. Ku praktikám poslúži CD, ktoré je možné stiahnuť si zo stránok ústavu. Nájdete na ňom aj skúšobné testy a repetitorium bakteriologie, parazotologie a mnoho iných zaujímavých vecí.

Genetika[upravit | editovat zdroj]

Z genetiky absolvujete štyri semináre. K zápočtu stačili prezentácie z týchto seminárov. Zápočet sa udeľuje za splnený test.

Imunológia[upravit | editovat zdroj]

Výučba imunológie nadväzuje na poznatky z modulu IB z prváku. Čaká vás niekoľko seminárov a dvoje praktických cvičení. Nerobte si zbytočné nádeje, že si skúsite niečo praktické, ide len o výklad fungovania rôznych laboratórnych techník používaných v imunológii. Zápočet dostanete za splnený test, ktorý sa píše na druhom „praktiku“ (otázky len z vecí tam preberaných).

Literatúra
  • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vydání. Praha : Triton, 2008. 280 s. ISBN 80-7254-686-4.
  • odkaz na študijné materiály z imunológie (prehľad vo formáte pdf)

Farmakológia[upravit | editovat zdroj]

Farmačka sa uči v druhej polovici semestra. Prednášok nie je veľa, boli celkom pútavé s užitočnými informáciami nielen pre štúdium. Na praktikách sa budete učiť predpisovať lieky. Že konečne? Radšej si najskôr oprášte základy latinských čísloviek ☺. Ale určite tento kurz prináša mnoho nového a zaujímavého. Zápočet sa udeľuje za dochádzku (80 %) a splnený test. Ten pozostáva z dvoch častí – 15 otázok k farmakokinetike a látkam ovplyvňujúcich vegetatívny NS – a predpis 2 HVLP a 2 IVLP. Nepodceniť, radšej venovať príprave aspoň 3, 4 dni, než potom v skúškovom cestovať na fakultu a opravovať predpisovanie liekov.

Literatúra

SLÍVA, Jiří a Martin VOTAVA. Farmakologie. 1. vydání. 2010. ISBN 978-80-7387-424-7.

Skúška[upravit | editovat zdroj]

Po splnení všetkých zápočtov vám na patológii zapíšu zápočet za celý modul (v akad. roku 2010/2011 ho zapisoval doc. Jirásek) a hor sa na skúšku. Skúška pozostáva – a teraz sa nezľaknite – zo 135 otázkového testu. (30 otázok pat, patf. a mikra a 15 otázok G, I, F). Na každý týždeň skúškového je vypísaný jeden termín. Vypĺňajú sa (bodkami, tečkami) odpovedné hárky – s čiernou fixou to ide rýchlejšie – podobne, ako na testoch z mikrobiológie. Čo si budeme hovoriť, test je náročný, ak sa po Vianociach začnete seriózne učiť (a získate všetky zápočty), v polovici februára máte reálnu šancu na splnenie skúšky.