Výpočetní tomografie (heslo)

Z WikiSkript
Heslo
Počítačový (výpočetní) tomograf
Schéma CT

CT (zkr. computed tomography) je diagnostická metoda, kde měříme intenzitu úzkého svazku rentgenového záření, které prošlo tělem pacienta různými směry.

Z naměřených hodnot počítač vypočte obraz.

Zdroj záření se postupně po malých úhlech otočí o 180° okolo pacientova těla, takže je každý řez prozářen z mnoha směrů. Počítač poté vypočte hodnoty absorpce v určitém místě roviny prozařování a na displeji hodnoty zobrazí určitou barvou nebo jasem.

Detektory záření jsou v CT zařízení velmi citlivé a rozlišují velký počet intenzit záření, tzn. obraz je kvalitnější.

Odkazy

Související články

Zdroj

Externí odkazy