Procvičování:Akutní nekróza pankreatu/závěr

From WikiSkripta

Závěr[edit | edit source]

27letá pacientka byla přijata pro bolesti v epigastriu. Při přijetí byla vyloučena vředová choroba gastroduodenální, gastroskopicky byla zjištěna pouze ezofagitida 1. stupně. V laboratorním obraze je výrazná elevace zánětlivých parametrů, elevace amylázy sérové i močové, vysoké hladiny sérových lipidů. Po konzervativní terapii se klinický stav pacientky zcela upravil, bylo provedeno CT břicha s normálním nálezem. Stav tedy uzavíráme jako akutní pankreatitida při chylomikronovém syndromu. Pacientku kardiopulmonálně kompenzovanou, ve zlepšeném stavu propouštíme domů, zůstává v ambulantní lipidologické péči naší kliniky. Upozorňujeme na normocytární anemii, kterou při negativní gastroskopii indikujeme k ambulantnímu dořešení.

Diagnóza
  • Akutní pankreatitis při chylomikronovém syndromu.
  • Refluxní ezofagitida 1. stupně.
  • St.p. Drobné perforace distálního jícnu 1/07.
  • Těžká smíšená hyperlipoproteinemie – zahájena terapie statinem.
  • Normocytární anemie.
  • Stav po appendektomii.
Doporučení
  • Dieta: dlouhodobě s omezením živočišných tuků, přechodně pankreatická, pacientka edukována.
  • Léky: Sortis (atorvastatin) 20 mg 0-0-1 tbl, hormonální antikoncepci možno používat, Helicid (omeprazol) 20 mg 1-0-0 asi 2–3 týdny.


Zpět na začátek
Zpět na portál Procvičování


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 0 s. ISBN 978-80-7262-373-0.