Procvičování:Diabetická ketoacidóza/závěr

From WikiSkripta

Shrnutí[edit | edit source]

Diagnózou je diabetická ketoacidóza. Diabetickou ketoacidózou se nejčastěji projeví nový DM 1. typu a také DM 1. typu s nedostatečnou inzulínovou léčbou. Klinické symptomy diabetické ketoacidózy jsou: žízeň, polyurie, ztráta hmotnosti, slabost, křeče v nohách, hyperventilace (s Kussmaulovým dýcháním), nauzea, zvracení, někdy bolesti břicha. Nauzea a zvracení ve spojení s bolestmi břicha mohou zejména u mladších pacientů imitovat NPB (tzv. pseudoperitonitis diabetica). Pacienti jsou většinou zmatení. U těžkých stavů je z klinických známek typická dehydratace, hypotenze, hypoventilace, a hypotermie. Někdy je z dechu nemocného cítit aceton.

Snížení účinku inzulinu spolu se současným zvýšením kontraregulačních hormonů vede u diabetické ketoacidózy ke zvýšení glukoneogeneze (z proteinů ve svalech − úbytek váhy) v játrech a ledvinách a snížení utilizace glukózy v periferních tkáních. To způsobí hyperglykemii a změny osmolality v ECT. Také se nadměrně uvolňují MK z tukové tkáně (také důvod úbytku hmotnosti) do cirkulace (lipolýza) a dochází k jejich nekontrolované β-oxidaci na ketolátky v mitochondriích jaterních buněk. Tento metabolický proces vyústí v ketonemii a metabolickou acidózu.

U pacienta je přítomna metabolická acidóza, která je způsobena nadměrnou tvorbou ketolátek (pH 7,01; norma 7,4±0,04). Tuto metabolickou acidózu se snaží organismus pacienta kompenzovat respirační cestou − hyperventilací (pCO2 2,9 kPa; norma 4,8–5,9 kPa).

AGAP (anion gap) = aniontová mezera: počet kationtů a aniontů je v ECT v rovnováze, normální deficit iontů je vyplněný jinými anionty (např. bílkovinami). AGAP = (Na+ + K+) − (Cl- - HCO3-). Anion gap není možné vypočítat, protože nebyl vyšetřen HCO3-.

Zvýšená hodnota AGAP svědčí o přítomnosti metabolické složky acidózy (ketolátek, laktátu atd.)

U pacienta je vhodné vypočíst mikroosmolalitu plazmy: mOsm/l = 2x(Na + K) + glc + urea, co je v tomto případě 322,2 mOsm/l.

Norma osmolality plazmy je 275–295 mmol/kg H2O

Hyperkalémie je způsobena nedostatkem inzulinu, což způsobuje nízký přestup kalia do buněk. Zároveň metabolická acidóza napomáhá vylučování kalia z buněk do ECT.

Pacientův dechový vzor v kontextu klinického stavu nazýváme Kussmaulovo dýchání. Je hluboké a zrychlené dýchání se zřetelným zvětšením minutového objemu. Vyskytuje se v diabetickém komatu z nahromadění ketolátek a při metabolické acidóze.


Zpět na začátek
Zpět na portál Procvičování


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • Materiály získané a určené ke studiu a zkoušení na 3. LF UK, autor Peter Ivák