Profesionální vazoneuróza

Z WikiSkript

Heslo

Profesionální vazoneuróza vzniká při dlouhotrvající práci s vibrujícími stroji (pneumatická kladiva, sbíječky, brusky, motorové pily).

  • podkladem hypertrofie svaloviny medie tepen prstů, vzniká snáze vazospazmus
  • při práci (zejména v chladu + vlhku) zbělení prstů + bolestivé parestézie
  • výjimečně kožní trofické změny
  • někdy se kombinuje s útlakem v oblasti horní hrudní apertury / SKK
  • vibracemi mohou být postiženy i svaly a kosti
  • potíže se zmírní s ukončením rizikové práce


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • KLENER, P, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-430-X.