Promyelocyt

From WikiSkripta

Heslo
Promyelocyt z nátěru kostní dřeně

Promyelocyt je po myeloblastu dalším vývojovým stádiem granulopoesy. Jeho jádro je stále okrouhlé s jemným chromatinem a dobře viditelnými jadérky, ale začíná se z jedné strany již oplošťovat. Cytoplasma je stále bazofilní, obsahuje proteosyntetický aparát a tak se jedná o stádium, které se ještě může dělit. V oblasti oploštělého jádra je na dobře obarvených preparátech již patrné tzv. cytocentrum jako světlejší políčko. Rozlišujeme promyelocyty:

  • 1. řádu, kde Golgiho komplex tvoří nespecifická granula ohraničená membránou, barvitelná azurem. Tato azurofilní granula jsou v podstatě lysozomy – obsahují lysozomální enzymy a myeloperoxidázu.
  • 2. řádu, který vypouští z oblasti Golgiho komplexu první specifická granula a tudíž lze již určit, zda se buňka bude specializovat do bazofilní, eosinofilní nebo neutrofilní větve.

Promyelocyt je jediné stádium granulopoesy, ve kterém se tvoří azurofilní granula. Jejich množství v cytoplasmě s každým buněčným dělením proto klesá.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • MESCHER, Anthony L a Luiz Carlos Uchôa JUNQUEIRA. Junqueira's Basic Histology. 12. vydání. United States : McGraw-Hill Education - Europe, 2009. 480 s. ISBN 9780071630207.