Proteináza K

Z WikiSkript

Heslo
Proteináza K

Proteináza K je serinová proteáza z rodiny proteáz podobných subtilisinu. K aktivitě vyžaduje přítomnost vápníku (v prostředí bez Ca2+ její aktivita klesá asi o 80 %). Optimální pH je 8, nicméně enzym zůstává aktivní v širokém rozmezí hodnot pH. Reakční rychlost se výrazně zvyšuje s teplotou (enzym je stabilní asi do 60 °C) a přídavkem SDS.

Proteináza K se používá k degradaci bílkovin v buněčných lyzátech a k purifikaci nukleových kyselin. Velmi účinně inaktivuje DNázy a RNázy.


Odkazy

Použitá literatura

  • AppliChem. General Catalog. 2008-2009. vydání. AppliChem, 2008. 857 s. , s. 547.