Protein C

Z WikiSkript


Heslo
Úloha proteinu C v koagulaci

Protein C je látka s antikoagulačním účinkem. Jeho neaktivní forma je tvořena v játrech (tvorba je závislá na vitaminu K), aktivace proteinu C probíhá pomocí trombinu. Aktivní protein C vytváří komplex s proteinem S, který působí jako jeho kofaktor. V tomto komplexu má protein C schopnost proteolyticky inaktivovat aktivované koagulační faktory V a VIII.


Odkazy

Zdroj