Provizorní zubní náhrady

Z WikiSkript

(přesměrováno z Provizorní zubní náhrada)

Provizorní zubní náhrady jsou v ústech pacienta umístěny po přechodnou dobu pro rehabilitaci chrupu do odevzdání definitivní protetické práce, zhojení extrakční rány či vyhojení implantátu. Provizorní zubní náhrady dělíme na fixní a snímatelná provizoria. Mezi fixní provizoria řadíme korunky a můstky a snímatelná provizoria představují částečné nebo celkové snímatelné náhrady. Zvláštním druhem provizorií jsou provizoria terapeutická, která mění poměry v ústech, například výšku skusu. Jejich užití vyžaduje značnou zkušenost.

Fixní provizoria[upravit | editovat zdroj]

zhotovená v ordinaci:
která můžeme zhotovit buď přizpůsobením konfekčního prefabrikátu, zejména korunky nebo razidlovou metodou, kdy provedený předpreparační otisk vyplníme v rozsahu preparovaných zubů a členů k tomu určenou pryskyřicí (obvykle méně plněný chemicky tuhnoucí kompozit se sníženou exotermií při polymeraci), nasadíme na preparované zuby a po ztuhnutí se otisk sejme a vzniklé provizorium se opracuje a cementuje;
laboratorně zhotovená:
která na základě otisku zhotovuje zubní laborant v případě změny původní situace nebo nemožnosti použít razidlovou korunku.

Funkce[upravit | editovat zdroj]

Účelem je především funkčně a esteticky rehabilitovat pacienta do nasazení definitivní náhrady, případně po dobu hojení extrakčních ran či vhojení implantátů, dále chránit preparované tkáně a bránit přerůstání gingivy a fixovat otištěnou situaci tím, že brání migraci antagonistů a sousedů preparovaných zubů.

Snímatelná provizoria[upravit | editovat zdroj]

Imediátní náhrady
otiskujeme stav před plánovanými zásahy, model se zastaví v artikulátoru, zuby k extrakcím se na modelu odstraní, zhotoví se náhrada, která se odevzdává po provedení extrakcí. Výhodou je okamžitá rehabilitace pacienta, nevýhodou je větší nepřesnost reprodukce protézního lože. V místě extrakcí vzniká odhadem laboranta, zkouší se v ústech na anestezovaném terénu, vyžaduje častější kontroly a úpravy po odevzdání práce a také zkušenost ošetřujícího;
Běžné snímatelné náhrady
po provedení extrakcí se zhotovuje zjednodušená verze snímatelné náhrady, obvykle bez litých spojovacích prvků a opěrných a stabilizačních ramen.

Funkce[upravit | editovat zdroj]

  • Funkčně a esteticky rehabilitovat pacienta do odevzdání definitivní náhrady, případně po dobu hojení extrakčních ran či vhojení implantátů;
  • usnadnit adaptaci pacienta na náhradu, zejména jedná-li se o první náhradu snímatelnou, ověřit vhodnost zvoleného řešení z hlediska adaptace.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]