Raynaudova choroba

From WikiSkripta

(Redirected from Raynaudův fenomén)

Raynaudova choroba
Raynaud's phenomenon
Raynaudova nemoc
Raynaudova nemoc
Rizikové faktory ženské pohlaví
Klinický obraz světlé až bíle konečky prstů
Klasifikace a odkazy
MKN I73.0
MeSH ID D011928
OMIM 179600
MedlinePlus 000412
Medscape 331197

Raynaudova choroba (primární Raynaudův syndrom) je onemocnění tepenného systému nejčastěji horních končetin. Jedná se o typ vazoneurózy (funkční tepenné poruchy), pro kterou je charakteristické chladové bělání prstů na rukou (postižení prstců je vzácnější).

Etiopatogeneze[edit | edit source]

Onemocnění je častější u žen v zimních měsících, jeho příčina není známa. Předpokládá se, že se jedná o geneticky determinovanou hypersenzibilitu k hormonálním a neurovegetativním vlivům. Probíhá typicky ve třech fázích:

  1. Vazokonstrikce: v chladu dochází ke konstrikci drobných tepének na rukou (nohou), což má za následek ischémii, prsty bělají, jsou necitlivé a mohou bolet.
  2. Vazodilatace (pasivní hyperémie): na tepennou vazokonstrikci navazuje dilatace žil se stázou krve; vzniká cyanóza; prsty modrají.
  3. Hyperémie (aktivní hyperémie): po několika desítkách minut spazmus ustupuje, dochází k reaktivní hyperémii; prsty červenají, často se objeví bolestivé parestezie.

Časem mohou vzniknout drobné nekrózy.

Diagnostika[edit | edit source]

Barevné změny prstů ruky

Diagnózu stanovujeme na základě anamnézy, fyzikálního vyšetření, klinického obrazu a po vyloučení sekundární formy Raynaudova syndromu, k čemuž lze využít kapilaroskopii.

Terapie[edit | edit source]

  • Nefarmakologická: STOP kouření, teplé oblékání, eliminace stresu, vyvarování se prudkým změnám teplot.
  • Farmakologická: blokátory kalciových kanálů (nifedipin), prostaglandiny.

Odkazy[edit | edit source]

Souvisejíci články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KLENER, Pavel, et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství. 3. přepracované vydání vydání. Praha : Galén, 2009. 324 s. s. 26. ISBN 978-80-7262-643-4.


  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Velký lékařský slovník. 8. vydání. 2009. ISBN 978-80-7345-166-0.


  • ŠTORK, Jiří, et al. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.


  • ČEŠKA, Richard, ŠTULC, Tomáš, Vladimír TESAŘ a Milan LUKÁŠ, et al. Interna. 3. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 964 s. s. 225-226. ISBN 978-80-7553-780-5.