Reakce

Z WikiSkript
Heslo

Termínem reakce se označuje děj, ve kterém dochází k interakci mezi dvěma či více látkami (reaktanty) za vzniku výsledného produktu.


Odkazy

Související články