Renální monitoring

From WikiSkripta

Diurézu jako základní fyziologický ukazatel sledujeme u všech dětí v intenzivní péči. U kritických stavů je nutný přesný hodinový sběr a bilance. To představuje nutnost zavedení permanentního močového katetru.

Při absolutní nebo relativní hypovolemii organismus kompenzuje insuficientní efektivní cirkulující volum mmj. vazokonstrikcí splanchniku a to vede k poklesu diurézy. Ledviny tak představují „zrcadlo“ tkáňové perfuze. Polyurii nacházíme u některých typů akutního renálního selhání a při chronickém renálním selhání. Polyurie je důležitým ukazatelem řady syndromů při afekcích CNS – diabetes insipidus nebo cerebral salt wasting syndrom.

Referenční/patologické hodnoty[edit | edit source]

  • normální diuréza: > 1 ml/kg/hod
  • oligurie: 0,5–1 ml/kg/hod
  • anurie: < 0,5 ml/kg/hod
  • polyurie: dlouhodobé zvýšení diuresy > 4 ml/kg/hod u kojenců a > 3 ml/kg/hod u dětí starších 1 roku
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránkách Polyurie, Oligurie, Anurie.

Odpady iontů v moči[edit | edit source]

Laboratoř udává množství moče v ml sebrané za X hodin a číselnou hodnotu odpadu v mmol/l. Cílem je uvést odpady v hodnotě mmol/kg/24 hod.

Příklad

Množství moči 403 ml, sběr za 14 hod., U–Na+ 120 mmol/l, váha dítěte 12,0 kg.

  • 120 x 0,403 = 48,36 mmol (odpovídá odpadu U–Na+ v objemu 403 ml)
  • 48,36 / 14 = 3,45 mmol (odpovídá odpadu U–Na+ za 1 hod.)
  • 3,45 x 24 = 82,9 mmol (odpovídá odpadu U–Na+ za 24 hod)
  • 82,9 / 12 = 6,9 mmol (odpovídá odpadu U–Na+/kg/24 hod.)

Odpad U–Na+ v moči v mmol/kg/den je 6,9 mmol.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

HAVRÁNEK, Jiří: Ostatní monitoring.