Signálne sekvencie

Z WikiSkript

(přesměrováno z Signální sekvence)

Signálne sekvencie sú krátke, niekoľkonukleotidové sledy s veľmi špecifickou informáciou. Sú veľmi významné pre funkciu nukleových kyselín.

Základné informácie[upravit | editovat zdroj]

Signální peptidáza

Členenie

 • sekvencie označujúce začiatok replikácie (v D kľučke mitochondriálnej DNA)
 • sekvencie ovládajúce transkripciu (umiestnené pred, za alebo dokonca vo vnútri oblasti, ktorú ovládajú)

Skôr objavené boli označované podľa objaviteľov Hogness[1] (eukaryoty), Pribnow [2] (prokaryoty), TATA box (umožňuje, aby transkripcia začatá od adenínu obklopeného skupinou pyrimidínových báz, nachádza sa cca 30 nukleotidov za TATA v smere 5´do 3´). Adenín so skupinou pyrimidínových báz je tzv. štartovací nukleotid (+1)

Funkcia

 • dôležitá pre tvorbu čiapočky mRNA (sled 5 nukleotidov za štartovacím nukleotidom CATTC) a signál pre polyadenyláciu konca mRNA AATAAA.
 • zaisťujú rozpojenie a spojenie DNA na predom určených miestach.
 • majú schopnosť meniť priestorové usporiadanie a uplatniť svoj informačný obsah - tzv. palindromy
  úplné
  neúplné palindromy (len čiastočne komplementárne)

Stredne repetitívne sekvencie[upravit | editovat zdroj]

Nachádzajú sa samostatne alebo v skupinách rozptýlené po celom genóme. Sú transkribované do RNA, avšak ich funkcia ešte nie je presne známa.

Môžu byť dlhé alebo krátke. Obsahujú sekvencie Alu, v ktorých sa nachádzajú restrikčné miesta pre Alu I restrikčný enzým.

V ľudskom haplotype sa nachádza zhruba skupina 300 000–500 000 kópií (5 % DNA) sekvencií. Spomínané sekvencie majú dimérny charakter, obsahujú dve za sebou nasledujúce navzájom podobné sekvencie.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. LIFTON, R P, M L GOLDBERG a R W KARP, et al. The organization of the histone genes in Drosophila melanogaster: functional and evolutionary implications. Cold Spring Harb Symp Quant Biol [online]. 1978, vol. 42 Pt 2, s. 1047-51, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/98262>. ISSN 0091-7451. 
 2. PRIBNOW, D. Nucleotide sequence of an RNA polymerase binding site at an early T7 promoter. Proc Natl Acad Sci U S A [online]. 1975, vol. 72, no. 3, s. 784-8, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC432404/?tool=pubmed>. ISSN 0027-8424. 

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • OTOVÁ, Berta. Lékařská biologie a genetika : 2.díl. Praha 2008 vydání. Nakladatelství karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1594-3.