Skladba cvičební jednotky

Z WikiSkript

Cvičební jednotkou je myšlen určitý časový úsek (dle možností pacienta, prostředí, atd.) který fyzioterapeut stráví s pacientem či pacienty a společně se věnují náplni KRP (popř. DRP). Stavba CJ pro nemocného se liší od stavby CJ pro zdravé jedince např. školní tělesné výchovy nebo tréninkových programů.

Vedení CJ[upravit | editovat zdroj]

Je dobré mít písemnou přípravu, kterou upravujeme dle průběhu cvičení. Na pacienta mluvíme zřetelně, hlasem navádíme k akci, časujeme pohyby je dobré rovněž podpořit cvičení hudbou. Cviky opakujeme 5–6×. Měli bychom se vyvarovat rychlým změnám poloh. Sledujeme reakci pacienta na cvičení, zda není opocený, bledý, dýchavičný, při těchto stavech raději ukončujeme cvičení. U kardiaků dáváme pozor na krevní tlak, který se smí jen lehce zvýšit a nesmí klesat. Tepová frekvence by se měla zvýšit asi jen o 20 tepů.

Stavba CJ[upravit | editovat zdroj]

Úvodní kontrola[upravit | editovat zdroj]

Jedná se spíše o počáteční rozhovor s pacientem či pacienty. Jak se dnes cítí, zda se něco od minule změnilo, jak se jim dnes dýchá a ptáme se rovněž na bolest. U kardiaků je důležité změřit tepovou frekvenci pokud možno i krevní tlak nejen v úvodu, ale pokaždé změně polohy a po každé dokončené části CJ. Je zde důležitá i slovní motivace pacienta, zlepšení jeho psychiky před cvičením.

Rušná část[upravit | editovat zdroj]

Pacienta či pacienty seznámíme s průběhem cvičení. S čím se začne, co bude následovat, na co se zaměříme či co bude nového. Začínáme jednoduchými cviky pro prokrvení a zahřátí organismu. Využíváme hlavně prvky dechové a žilní gymnastiky spojené s jednoduchými pohyby končetin. Většinou se cvičí v poloze v leže.

Hlavní část[upravit | editovat zdroj]

Hlavní část dělíme na dvě základní části a to léčebnou a kondiční část.

Léčebná část[upravit | editovat zdroj]

V této části se především soustředíme na postiženou část. Na obnovení, zlepšení či alespoň zachování funkčních schopností.

Kondiční část[upravit | editovat zdroj]

V této části se zaměřujeme na celkový fyzický a psychický stav organismu. Můžeme zařadit i lehké herní prvky. V této části si rovněž přidáváme nové prvky a nové cviky.

Závěrečná část[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o celkové zklidnění a uvolění organismu. Zařazujeme dechová cvičení a pomalejší cviky.

Konečná kontrola a zhodnocení[upravit | editovat zdroj]

Zhodnotíme průběh CJ, perspektivy, nastíníme plán CJ pro příští setkání, zadáme úkoly, zopakujeme důležité cviky. Změříme TK a TF, sledujeme dýchání.

Časová náročnost[upravit | editovat zdroj]

Kolik času zabere CJ je velmi individuální, u pacientů většinou nepřekračuje 30 minut. Přibližné časové rozvržení ukazuje tabulka časové náročnosti jednotlivých částí.

Časová náročnost jednotlivých částí
Rušná část 10–20 % 3–6 minut
Léčebná část 40 % 12 minut
Kondiční část 30% 9 minut
Závěrečná část 10–20 % 3–6 minut


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • HALADOVÁ, Eva, et al. Léčebná tělesná výchova :  cvičení. 3. vydání. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. ISBN 9788070134603.
  • HROMÁDKOVÁ, Jana, et al. Fyzioterapie. 1. vydání. Jinočany : H & H, 2002. ISBN 8086022455.
  • KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.