Rehabilitační plán

Z WikiSkript

Rehabilitační plán je sestavován individuálně pro každého pacienta vzhledem k věku, diagnóze, možnostem a přidruženým chorobám. Sestává se z odebrání anamnézy (často si odebírá lékař sám), vlastního vyšetření a zjištění možností pacienta. Následuje sestavení krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu.

Krátkodobý rehabilitační plán KRP[upravit | editovat zdroj]

KRP je sestaven pro kratší časový úsek, většinou na dobu pobytu v rehabilitačním zařízení. Jedná se o sérii cílů, o které se v určené době bude usilovat, a kterých by mělo být dosaženo. Většinou se skládá z obnovení (či alespoň zlepšení) ztracených pohybových možností, nácviku sebeobsluhy, prevenci imobilizačního syndromu (u ležících pacientů), posílení oslabených svalů, protažení zkrácených a obnovení správného stereotypu chůze. Cvičební jednotka není nijak složitá, postupujeme od jednoduchých pohybů ke složitějším.

Příklad KRP[upravit | editovat zdroj]

KRP pro pacienta 50 let po operaci TEP kyčle pro artrózu IV. stupně, bez komplikací s normálním pooperačním průběhem.

 • dechová gymnastika;
 • žilní gymnastika;
 • obnovení hybnosti kyčle (hlavně flexe, abdukce);
 • prevence imobilizačního syndromu
 • posílení oslabených svalů;
 • protažení zkrácených svalů;
 • nácvik sedu;
 • nácvik stoje;
 • nácvik chůze o podpažních berlích (od druhého dne);
 • nácvik chůze po schodech (od pátého dne);
 • nácvik sebeobsluhy;
 • poučení o zacházení s TEP, zakázané pohyby, úprava domácího prostředí.

Dlouhodobý rehabilitační plán DRP[upravit | editovat zdroj]

DRP je sestaven jako plán do budoucna (měsíce, roky), který musí mít jasně daný cíl. Řídí se věkem a možnostmi pacienta. Patří sem zajištění domácího prostředí a režimová domácí opatření, lázeňská léčba, ambulantní léčba.

Příklad DRP[upravit | editovat zdroj]

DRP pro pacienta 50 let po operaci TEP kyčle pro artrózu IV. stupně, bez komplikací s normálním pooperačním průběhem.

 • úprava domácího prostředí;
 • naučení se správného stereotypu chůze (hlavní cíl);
 • ambulantní léčba (po možnosti plného zatížení);
 • lázeňská léčba (po možnosti plného zatížené);
 • obnovení pracovní činnosti;
 • obnovení společenského života;
 • obnovení sportovních a rekreačních aktivit.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • HALADOVÁ, Eva, et al. Léčebná tělesná výchova :  cvičení. 3. vydání. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. ISBN 9788070134603.
 • HROMÁDKOVÁ, Jana, et al. Fyzioterapie. 1. vydání. Jinočany : H & H, 2002. ISBN 8086022455.
 • KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.