Totální endoprotéza kyčelního kloubu

From WikiSkripta

Totální endoprotéza kyčelního kloubu je umělá náhrada kyčelního kloubu zahrnující hlavici femuru a acetabulum.

Důvody náhrady[edit | edit source]

rentgenový snímek - totální endoprotéza kyčelního kloubu

Totální endoprotéza kyčelního kloubu je indikována, pokud konzervativní léčba selhává. Nejčastějším důvodem podstoupení operace je prokočilá artróza způsobující bolesti a omezení hybnosti. Další obvyklá příčina je zlomenina krčku stehenní kosti u starší populace a v nevhodném (addukčním) postavení. Dále pak může být indikací například vrozená deformita, nádorové postižení oblasti, Perthesova choroba nebo reimplantace předchozí náhrady.

Typy implantátů[edit | edit source]

Základní dělení implantátů je na náhradu cementovanou a náhradu necementovanou, podle toho, jestli se k jejich upevnění používá kostní cement (polymetylmetakrylátu). Tzv. hybridní náhrada kombinuje předchozí dva typy, přičemž pomocí kostního cementu je upevněna pouze hlavice femuru.

Cementovaná náhrada má hladký povrch a její výhodou je možnost plného zatížení po operaci. Případná výměna po opotřebení je ovšem technicky náročná a pro operatéra namáhavá. Zároveň je nevýhodou možnost únavy spojení cementu a protézy při velmi vysokém zatížení. Z toho vyplývá, že cementované náhrady jsou vhodné pro starší pacienty, kteří profitují z časnější rehabilitace a není u nich očekávaná výměna endoprotézy, stejně jako její nadměrné zatížení.

Necementovaná náhrada je na povrchu drsná, což stimuluje osifikaci v okolí implantátu a dochází tak postupně k jeho stabilnímu ukotvení. Není možné ji po operaci plně zatížit, ale při dobré kostní kvalitě snáší vyšší mechanickou zátěž a zároveň nepřítomnost cementu umožňuje snazší výměnu protézy. Proto je vhodná pro mladší a aktivnější pacienty (většinou do 75 let) bez osteoporózy.

Dalši alternativu pro vybrané pacienty představuje metoda hip resurfacing, jejíž konstrukce připomíná čepičku na hlavici femuru a se snaží co nejvíce přiblížit zdravému kloubu. Zatím se i kvůli problémům s častějšími revizemi nedočkala většího rozšíření.[1]

Endoprotézy se vyrábějí většinou z titanu, nebo slitin kobaltu a chrómu. Mezi hlavicí a jamkou se nachází tzv. inlay z polyetylénu snižující tření při pohybu kovových komponentů. Tak jako každý materiál mají zmíněné implantáty svou životnost a je potřeba je přibližně po patnácti letech vyměnit.

Operace[edit | edit source]

Indikace[edit | edit source]

Indikací k totální endoprotéze kyčelního kloubu je významně porušená funkce kloubu, nebo pokud je kloub zdrojem velmi intenzivních bolestí.

Kontraindikace[edit | edit source]

Mezi hlavní kontraindikace totální endoprotézy patří pokročilá interní onemocnění a přítomnost infekce v organismu.

Průběh[edit | edit source]

Pokud lékař pacientovi operaci doporučí, čeká ho několik předoperačních vyšetření. Jestliže je v kyčli například infekce či zánět, nemůže být operace provedena. Výkon je prováděn v dokonale aseptickém prostředí, aby se zabránilo vzniku pooperační infekce. Celá operace trvá přibližně hodinu až hodinu a půl a pacient je nejčastěji v celkové anestezii. Pokud chce zůstat při vědomí, je umrtven jen od pasu dolů. Pacient se většinou operuje na boku. Po výměně částí kostí za protézy je nutné zkontrolovat jejich stabilitu, až poté je rána zašita. Po operaci je pacient převezen na jednotku intenzivní péče, kde pobývá tři dny a je monitorován. Přibližně od druhého dne po operaci se začne provádět rehabilitační cvičení pod dohledem fyzioterapeuta.

Komplikace[edit | edit source]

Vzniklé v průběhu operace[edit | edit source]

  • Zlomenina, například femuru - řeší se osteosyntézou
  • Poranění cév - menší větve se podvazují, u větších je nutná revize a sutura femorální tepny
  • Poranění nervů

Pooperační[edit | edit source]

  • Krvácení
  • Luxace endoprotézy - provádí se pokus o repozici v celkové anestezii
  • Tromboembolická nemoc - zde je důležitá prevence, například rehabilitace a bandáže
  • Infekce - projevuje se zarudnutím, otokem, zvýšenou horečkou, zvýšenou sedimentací a zvýšeným CRP

Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KAREL KOUDELA A KOLEKTIV,, et al. Ortopedie. Nakladatelství Karolinum vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2004. 
  • SOSNA, Antonín, David POKORNÝ a David JAHODA. Náhrada kyčelního kloubu. nakladatelství TRITON vydání. Praha : nakladatelství TRITON s.r.o, 2003. 

Refernece[edit | edit source]

  1. SÚKL,. Informace pro pacienty s ASR implantáty [online]. ©2012. [cit. 2021-03-07]. <https://www.sukl.cz/informace-pro-pacienty-s-asr-implantaty>.