Morbus Perthes

Z WikiSkript

(přesměrováno z Perthesova choroba)

Morbus Perthes (synonyma: morbus Calvé-Legg-Perthes, coxa plana) je nejčastější a nejzávažnější avaskulární kostní nekróza.[1]

Chorobu popsali nezávisle na sobě v r. 1910: Georg Perthes (Něm.), Jacques Calvé (Fr.) a Arthur T. Legg (USA).[1]

 • osifikační centrum hlavice femuru podlehne nekróze, je resorbováno a postupně přestavěno v živou kost,[2]
 • výsledkem může být plně funkční kyčelní kloub nebo různé deformity vedoucí k vývoji časné artrózy,[2]
 • postihuje převážně (4x častěji[3]) chlapce ve věku 3–8 let, v 10 % bývá oboustranná.[1]

Etiopatogeneze[upravit | editovat zdroj]

 • tranzitorní porucha cévního zásobení hlavice, prořídnutí její struktury, subchondrální zlomenina, postupná fragmentace nekrotické epifýzy a následná remodelace,[3]
 • vyvolávajícím faktorem ischémie neznámé příčiny a délky trvání, která vede k rozvoji avaskulární nekrózy proximální epifýzy femuru (stále větší význam je přikládán diskrétním formám koagulopatií s účastí proteinů C a S a s hypofibrinolýzou),
 • útlum enchondrální osifikace, povrchová chrupavčitá část epifýzy pokračuje v růstu,
 • v další fázi postupně dochází k obnově cévního zásobení a novotvorbě kosti (stadium kondenzace),
 • následkem zatěžování končetiny se objevují subchondrální zlomeniny (narušují vaskularizaci a prolongují stadium nekrózy),
 • další revaskularizace trvá dlouho (stadium pozvolné přestavby),
 • hlavice femuru je postupně formována v závislosti na jejím vztahu k acetabulu a na stupni zátěže.[2]

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • začíná často nebolestivým kulháním spojeným se sekundární hypotrofií stehenního svalstva,
 • postupně addukční + zevně rotační kontraktura v kyčli (mírná bolest v třísle).[2]

Průběh[upravit | editovat zdroj]

 • individuální,
 • rozhodující roli hraje věk nástupu onemocnění (u mladších lepší),
 • průběh u dětí starších 9 let bývá velmi závažný a výsledek není nikdy dokonalý (tzv. spät Perthes).[1]

Zobrazovací metody[upravit | editovat zdroj]

Bilaterální avaskulární nekróza hlavice femuru
Bilaterální avaskulární nekróza hlavice femuru

Rentgenový obraz[upravit | editovat zdroj]

 • rozšíření kloubní štěrbiny (Waldenströmův příznak, podmíněno edémem chrupavky a synovialitidou),[3]
 • později příznaky nepravidelnosti struktury (lehká demineralizace epifýzy, poté její kondenzace a postupně se objevující subchondrální zlomenina),[3]
 • podle nativního rtg snímku rozlišil Waldenström (1922) 4 stadia nemoci (zjednodušeně: normální nález → kondenzace hlavice → fragmentace až pulverizace → remodelace).[2]

Iniciální stadium[upravit | editovat zdroj]

 • trvá 6 měsíců, patologie: ischémie / nekróza,
 • preradiologické stadium (lateralizace hlavice, osifikační jádro nevýrazně menší, rozšíření mediální kloubní štěrbiny, pouzdro zesílené, prosáklé svaly kolem kyčelního kloubu),
 • nekrotické stadium (subchondrální zlomenina – Salterovo znamení, zvýšení denzity hlavice). [1]

Stadium fragmentace[upravit | editovat zdroj]

 • trvá 8 měsíců, patologie: revaskularizace,
 • fragmentace a kolaps osifikačního jádra hlavice,
 • kritická perioda, může dojít k decentraci (následky),
 • nebo proběhne bez závažných příznaků, končí vznikem novotvořené kosti v subchodrálních okrscích hlavice.[1]

Reosifikační, hojivé stadium[upravit | editovat zdroj]

 • trvá 21 měsíců,
 • začíná subchondrální novotvorbou kosti,
 • většina hlavic v této fázi zlepšuje svůj tvar.[1]

Reziduální stadium[upravit | editovat zdroj]

 • konečný stav, ve kterém se již nemění denzita hlavice,
 • proces remodelace pokračuje až do ukončení růstu.[1]

Scintigrafie[upravit | editovat zdroj]

 • vhodná pro včasnou diagnostiku,
 • již v 1. stadiu nemoci bývá zvýšen metabolický obrat.[2]

Magnetická rezonance[upravit | editovat zdroj]

 • změny v T1W + T2W obraze závisí na stupni onemocnění,
 • MRI je přínosem především pro včasnou diagnostiku.[2]

Artrografie[upravit | editovat zdroj]

 • k posouzení kongruence a uložení hlavice před plánovanou osteotomií proximálního femuru nebo pánve,
 • pro stanovení léčebného postupu má význam pojem tzv. rizikové hlavice (head at risk), který zahrnuje rentgenové a klinické příznaky:
  • horizontální průběh fýzy,
  • Gageho znamení (linie ve tvaru písmene „V“ na laterální straně metafýzy a epifýzy),
  • kalcifikace laterálně od epifýzy,
 • difuzní metafyzární reakce,
  • laterální subluxace hlavice,
  • obezita,
  • addukční kontraktura s omezením pohybu.[2]

Klasifikační schémata[upravit | editovat zdroj]

Klasifikace dle Catteralla

Klasifikace dle Catteralla[upravit | editovat zdroj]

 • podle rozsahu nekrózy,
 • hodnocení se provádí ze snímků v předozadní a Lauensteinově projekci,
  • I. skupina – postižena pouze přední část epifýzy do 25 % jejího rozsahu,
  • II. skupina – postižena větší část hlavice (přední polovina epifýzy, v rozsahu do 50 %), postižený segment hlavice může kolabovat, výška epifýzy zachována,
  • III. skupina – „sekvestrována“ je většina epifýzy (zachváceno 75 % epifýzy), změny na přilehlé metafýze,
  • IV. skupina – postižena celá epifýza, rozsáhlé změny na metafýze a acetabulu.[1]

Klasifikace dle Herringa[upravit | editovat zdroj]

 • posuzuje rozsah postižení laterálního pilíře hlavice na předozadní projekci,
  • typ A – normální výška laterálního pilíře,
  • typ B – z výšky laterálního pilíře zbývá více než 50 %,
  • typ C – kolaps zevního pilíře je větší než 50 % původní výšky.[1]

Klasifikace dle Saltera a Thompsona[upravit | editovat zdroj]

 • posuzuje rozsah subchondrální fraktury,
  • typ A – postihuje méně než ½ hlavice,
  • typ B – postihuje více než ½ hlavice.[1]

Diferenciální diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • tranzientní synovialitida – většinou postinfekční (viróza HCD), projeví se celkovými příznaky (teplota, zvýšená sedimentace a CRP) a příznaky místními, koncentrická kontraktura s omezením hybnosti kyčelního kloubu.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Konzervativní terapie[upravit | editovat zdroj]

 • léčba trakcí k odstranění kontraktury → Atlanta dlaha (30° abdukce),
 • dlouhodobé odlehčení,
 • indikovány děti do 6 let bez tzv. rizikové hlavice,
 • dříve (tj. do 70. let) se dávalo konzervativní léčbě přednost, avšak znamenala pobyt v sanatoriu po dobu 1–2 let.[1]

Operační terapie[upravit | editovat zdroj]

 • spočívá v tzv. containment terapii – zanoření biologicky tvárné hlavice do kulovitého prostoru acetabula, při dodržení containmentu nedochází během přestavby hlavice k jejím deformacím,
 • indikovány děti s nálezem rizikové hlavice, starší 6 let, druhého či vyššího stupně podle Catteralla,
 • nejčastěji jsou používány 2 operační postupy (samostatně / v kombinaci):
  • varizační osteotomie proximálního femuru,
  • pánevní osteotomie (Salter, Steel), při které se sklopením acetabula dosáhne plného zanoření hlavice,
 • před operací je vhodná RHB, která slouží k uvolnění kontraktury a obnovení plného rozsahu pohybu v kyčelním kloubu,
 • po operaci přikládána sádrová spika na 6 týdnů,
 • po 3 měsících je povolena chůze s vyloučením sportovních aktivit.[1]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • DUNGL, P., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0550-8.
 • KOUDELA, K., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0654-2.
 • SOSNA, A., P. VAVŘÍK a M. KRBEC, et al. Základy ortopedie. 1. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-202-8.

Jednotlivé reference[upravit | editovat zdroj]

 1. a b c d e f g h i j k l m DUNGL, P., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0550-8.
 2. a b c d e f g h i KOUDELA, K., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0654-2.
 3. a b c d SOSNA, A., P. VAVŘÍK a M. KRBEC, et al. Základy ortopedie. 1. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-202-8.

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]