Imobilizační syndrom

Z WikiSkript

Syndrom z inaktivity – sekundární porucha, jejíž příčina je v nehybnosti, či snížené aktivitě.

Poruchy mohou být:

 • psychické,
 • fyzické.

Příčiny imobilizačního syndromu[upravit | editovat zdroj]

 • Silná bolest,
 • poruchy nervového, kosterního, svalového systému,
 • celková slabost (např. změny stavu vědomí),
 • psychosociální problémy (deprese),
 • infekční procesy,
 • nadměrná sedace (např. při deliriu)
 • věk.

Postižené systémy[upravit | editovat zdroj]

 • Pohybový aparát,
 • kardiovaskulární systém,
 • respirační systém,
 • močový systém,
 • zažívací systém,
 • kůže,
 • nervový systém,
 • celkový metabolismus.

Pohybový aparát[upravit | editovat zdroj]

 • Úbytek svalové síly až o 20 % za 1 týden,
 • pokles svalové hmoty – atrofie svalů,
 • osteoporóza – řídnutí kostí – začíná již za dva týdny po upoutání na lůžko,
 • demineralizace kostí – vyplavování vápníku z kostí – již 2.–3. den,
 • ankylóza kloubů – ztuhnutí kloubů,
 • kontraktury flexorů – hlavně na dolní končetině.

Kardiovaskulární systém[upravit | editovat zdroj]

 • Snižuje se výkonnost,
 • tepová frekvence se zvyšuje za každý den o 0,5 úderu/min,
 • ortostatická hypotenze – pokles krevního tlaku při posazení či postavení po delším upoutání na lůžko,
 • nedostatečnost žilních chlopní – dochází ke stáze krve – tzv. hydrostatický edém – u sedícího člověka se objevuje v křížové oblasti nebo na patách; u člověka, který má nohy z lůžka – dochází k otokům na DK,
 • tromboflebitida – vznik krevních sraženin, které se zanítí – nebezpečí embolie.

Respirační systém[upravit | editovat zdroj]

 • Mělké dýchání,
 • stagnace hlenu,
 • hypostatická pneumonie,
 • atelektáza plic – kolaps plicního laloku nebo celých plic.

Zažívací systém[upravit | editovat zdroj]

 • Zácpa (obstipace),
 • zpomalení peristaltiky,
 • vyprazdňování vleže, bez dostatku soukromí,
 • paradoxní průjem (zatvrdlá stolice – skybala, tekutá část se protlačí).

Metabolický a výživový systém[upravit | editovat zdroj]

 • Nerovnováha mezi katabolismem a anabolismem – vylučuje se více dusíku, jehož zdrojem je katabolizovaná (odbourávaná) svalová hmota,
 • ztráta chuti k jídlu – anorexie,
 • snížení bílkovin v krevní plazmě – přesun tekutin – otoky.

Močový systém[upravit | editovat zdroj]

 • V počátcích – zvýšené množství moče s dočasným zvýšeným vylučováním sodíku;
 • postupně se tvorba moči snižuje – koncentrovaná,
 • v ledvinách a močovém měchýři se moč díky gravitaci hromadí – stáza moči,
 • vznik ledvinových kamenů (kalciové soli),
 • retence moči, inkontinence,
 • infekce močového systému (např. při katetrizaci).

Nervový systém[upravit | editovat zdroj]

 • Snížení podnětů z okolí (prostředí),
 • změny smyslového vnímání, snížené vnímání těla, není dostatek podnětů,
 • různé reakce – neklid, dráždivost, zmatenost, ospalost.

Psychosociální reakce[upravit | editovat zdroj]

 • Snížená motivace učit se a řešit problémy,
 • snížené vnímání času a prostoru,
 • zvýšený pocit bezmoci,
 • snížená schopnost rozhodování, koncentrace nebo zvládání problému,
 • zhoršený spánek.

Kožní systém[upravit | editovat zdroj]

 • Snižuje se elasticita,
 • vznikají dekubity (na predilekčních místech).

Dekubity[upravit | editovat zdroj]

Dekubitus je poškození tkáně (místní nekróza) vznikající dlouhodobým působením tlaku (kost proti podložce), které vede k nedostatečnému prokrvení až k odúmrtí tkáně (kůže, podkoží, svalstva).

Klíčové rizikové faktory[upravit | editovat zdroj]

 • Tlak brání průtoku krve kapilárami, sval a podkožní tkáně jsou více náchylné k ischemii než kůže,
 • tření kůže po jiném povrchu – vznikají mikrotraumata,
 • „střižné“ síly – pohybují se proti sobě vrstvy kůže s podkožím a svaloviny; dochází k natažení a zúžení cév, čímž dochází k ischemizaci v postižené oblasti,
 • vlhkost – vznikající z inkontinence nebo pocení, může vést k maceraci kůže a snižuje se odolnost kůže.

Velmi rizikové faktory[upravit | editovat zdroj]

 • Vysoký věk,
 • traumatické poranění mozku,
 • traumatické poranění míchy,
 • neurosvalové poruchy.

Přidružené faktory[upravit | editovat zdroj]

 • Nepohyblivost,
 • nedostatečná výživa,
 • inkontinence moče a stolice,
 • změna úrovně vědomí,
  • chronická onemocnění,
  • zlomeniny (znehybňující obvazy).

Hygienická péče[upravit | editovat zdroj]

 • Péče o čisté osobní a ložní prádlo,
 • čištění zubů a péče o dutinu ústní,
 • ranní mytí, česání, stříhání nehtů,
 • celková koupel na lůžku,
 • hygienické vyprazdňování,
 • ošetření znečištěného nemocného,
 • péče o vlasy,
 • prevence a ošetření opruzenin a proleženin.

Hygienická péče u soběstačného pacienta[upravit | editovat zdroj]

 • Nepotřebuje pomoc ošetřovatelského personálu,
 • pomoc s přípravou pomůcek na mytí,
 • připravit sprchový kout či vanu,
 • zajistit signalizaci nebo pravidelně kontrolovat pacienta (nenadálá situace).

Hygienická péče u částečně soběstačného pacienta[upravit | editovat zdroj]

 • Je schopen s pomocí ošetřovatelského personálu provést hygienickou péči,
 • zjistit soběstačnost pacienta a tomu přizpůsobit pomoc,
 • připravit na dosah pomůcky na mytí,
 • pomoc s přepravou do sprchy,
 • podporovat pacienta v získávání soběstačnosti a dovednosti zvládat nové činnosti.

Hygienická péče u nesoběstačného pacienta[upravit | editovat zdroj]

 • Mytí celého těla na lůžku nahrazuje sprchování či koupel ve vaně u těch, kteří nemohou opustit lůžko,
 • provádí se podle potřeby, nejméně jednou denně,
 • někde se provádí hygiena v koupelně – pacient je přesunut do vany pomocí speciálního zařízení pro imobilní pacienty, poté je pacient převezen na čistě převlečené lůžko.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KOLEKTIV AUTORŮ,. Základy ošetřování nemocných. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 145 s. ISBN 80-246-0845-6.
 • MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče I.. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 248 s. ISBN 80-247-1442-6.
 • MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče II.. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 171 s. ISBN 80-247-1443-4.
 • RICHARDS, A a S EDWARDS. Repetitorium pro zdravotní sestry. 1. vydání. Praha : Grada, 2004. 376 s. ISBN 80-247-0932-5.
 • ROZSYPALOVÁ, M a A ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelství I., II.. 1. vydání. Praha : Informatorium, 2002. 239 s. ISBN 80-86073-97-1.
 • WORKMAN, B a C., L. BENNETT. Klíčové dovednosti sester. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 259 s. ISBN 80-247-1714-X.