Svaly břicha (tabulka)

Z WikiSkript

SKUPINA JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE OBRÁZEK
PŘEDNÍ SKUPINA

(2)

M. RECTUS ABDOMINIS konec 5. žebra, cartilago costae 5.–7. žebra, processus xiphoideus os pubis – mezi tuberculum pubicum a symfýzou

flexe pánve při fixovaném hrudníku, flexe páteře při fixované pánvi, lateroflexe páteře (jednostranná kontrakci),
břišní lis,
intersectiones tendineae – vazivová přerušení svalů (3–4)

nn. intercostales (6.)7.–12.
Gray397.png
M. PYRAMIDALIS symphysis pubica, os pubis ventrálně od úponu m. rectus abdominis linea alba v ½ délky mezi pupkem a symfýzou

napínání linea alba a zpevnění pochvy přímého břišního svalu;
rudimentární a velmi variabilní sval → chybí v 20 % případů

n. subcostalis
Gray397.png
LATERÁLNÍ SKUPINA

(3)

M. OBLIQUUS ABDOMINIS EXTERNUS 8 zubů na 5.–12. žebru, průběh mediokaudální

přední ½ labium ext. cristae iliacae,
spina iliaca ant. sup.,
pomocí aponeurosy do linea alba

flexe páteře při fixované pánvi, flexe pánve při fixovaném hrudním koši,
rotace trupu na opačnou stranu (jednostranná kontrakce), břišní lis;
aponeurosa tvoří zevní list vagina m. recti abd.,
ligamentum inguinale – dolní okraj aponeurosy
anulus inguinalis superficialis – mezi lig. a snopci aponeurosy

nn. intercostales 5.–12.
Grays Anatomy image392.png
M. OBLIQUUS ABDOMINIS INTERNUS

lamina f. thoracolumbalis,
linea intermedia cristae iliacae,
lat. ½ lig. inguinale;
průběh mediokraniální

10.–12. žebro pomocí aponeurosy do linea alba, falx inguinalis

flexe páteře při fixované pánvi,
flexe pánve při fixovaném hrudním koši,
rotace páteře na stranu svalu (při jednostranné kontrakci),
břišní lis; štěpení aponeurosy – vnitřní a zevní list vagina m. recti abd. nad linea arcuata X neštěpená část zevní list – pod ní m. cremaster ♂️ snopce k funiculus spermaticus → scrotum

nn. intercostales 8.–12. a r. ventralis n. lumbalis L1 (n. ilihypogastricus a n. ilioinguinalis),

r. genitalis n. genitofemoralis – m. cremaster

Gray395.png
M. TRANSVERSUS ABDOMINIS

lat. ⅓ lig. inguinale,
ventr. ½ labium int. cristae iliacae,
f. thoracolumbalis,
vnitřní plocha chrupavek 7.–12. žebra (střídá se začátky bránice), průběh horizontální;

falx inguinalis,

lig. interfoveolare

břišní lis; aponeurosa tvoří vnitřní list vagina m. recti abd. nad linea arcuata a zevní list pod ní,

anulus inguinalis profundus = otvor mezi lig. inguinale a snopci aponeurosy, vstup do canalis inguinalis

nn. intercostales 7.–12.,

r. ventralis n. lumbalis L1 (n. iliohypogastricus, ilioinguinalis)

Gray397.png
ZADNÍ SKUPINA

(1)

M. QUADRATUS LUMBORUM costa XII,

processus costales L1–4 (L5)

crista iliaca,
lig. iliolumbale

retroflexe bederní páteře (oboustranná kontrakce),
lateroflexe bederní páteře (jednostranná kontrakce),
fixace 12. žebra pro kontrakci bránice;pomocný výdechový sval

n. subcostalis,
rr. ventrales nn. lumbalium L1–3 (L4)

Quadratuslumborum.png

Zdroj[upravit | editovat zdroj]