Synostosis radioulnaris congenita

Z WikiSkript

Heslo
Vrozená radioulnární synostóza

Synostosis radioulnaris congenita náleží mezi atrofické vrozené vady horních končetin.[1]

Definice a klinický obraz

  • vrozený srůst proximálního konce radia a ulny, u některých typů spojený s luxací hlavičky radia
  • supinace není možná nebo je značně omezená[1]

Terapie

  • operační terapie nemá dobré výsledky, nedoporučuje se[1]


Odkazy

Použitá literatura

  1. a b c KOUDELA, K., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0654-2.