Těhotenská průkazka

From WikiSkripta

Těhotenská průkazka je jednou ze základních dokumentů těhotné ženy. Žena by ji měla mít neustále u sebe pro případ náhlých zdravotních komplikací. Personál daného zdravotnického zařízení se z průkazky dozví nejpodstatnější informace o zdravotním stavu těhotné ženy a stavu daného těhotenství. Existuje mnoho typů průkazek, které se liší grafickou úpravou či různým odlišením kolonek. Objem základních informací však zůstává stále stejný.

První strana průkazky[edit | edit source]

Na první straně nalezneme osobní údaje těhotné. Dále pak termín prvního dne poslední menstruace (PM) a předpokládané datum porodu (TP). Někteří lékaři zde zaznamenávají i termín porodu z ultrazvukového vyšetření, který je pak více přesnější. V dolní polovině první strany nalezneme také informace o předchozích těhotenství a jejich možných komplikacích. Také se zde píší termíny návštěv lékaře.

Záznam předchorobí a nynější gravidity[edit | edit source]

Záznam se týká následujících čtyř stran. Zde nalezneme závažné údaje z předchorobí a průběhu nynější gravidity, záznamy speciálních odběrů a vyšetření nebo také předepsané léčiva, a tak dále. Přičemž třetí a čtvrtá strana průkazky jsou velice důležité, obsahují tabulku, kam lékař zaznamenává aktuální subjektivní stav těhotné a zároveň i výsledky objektivního vyšetření.

Druhy vyšetření zaznamenávané do tabulky:

  • vyšetření tlaku,
  • přítomnost otoků,
  • nález na porodních cestách,
  • poloha plodu.


V horní části tabulky jsou zapsané výsledky standardních odběrů v těhotenství (např. krevní skupina), také rozměry pánve či výška ženy před graviditou.

Pátá a šestá strana průkazky[edit | edit source]

Následující dvojstrana navazuje na grafy a tabulky na předchozích stranách a doplňuje je. Vyplnění tabulek na páté a šesté straně však není nutné.

Záznamy dalších vyšetření[edit | edit source]

Na následujících stranách nalezneme záznamy ultrazvukových vyšetření z třetího, pátého a osmého měsíce těhotenství a zároveň i výsledky kardiotokografických vyšetření (CTG).

Poslední dvojstrana slouží k zápisu výsledků krevního obrazu, údaje o hospitalizacích během těhotenství či vyšetření jiných odborných lékařů.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

ZDENĚK, Hájek, Čech EVŽEN a Maršál KAREL, et al. Porodnictví : 3., zcela přepracované a doplněné vydání. 3. vydání. Grada Publishing, a.s., 2014. 1599 s. ISBN 9788024745299.

Zdroje[edit | edit source]