Talipomanus

Z WikiSkript

Heslo
Talipomanus
  • longitudinální defekt radia (částečný nebo kompletní)
  • varozní deviace ruky v zápěstí, omezení pohybu v zápěstí a lokti
  • defekt sdružen s malformací palce (hypoplázie a aplázie), defekty srdce, ledvin a zejména trombocytopenií
  • terapie: redresní ortézy (ovlivnění varozity ruky), později operace (posunutí distálního konce ulny do centra zápěstí / náhrada chybějícího radia kostním štěpem)[1]


Odkazy

Použitá literatura

  1. SOSNA, A., P. VAVŘÍK a M. KRBEC, et al. Základy ortopedie. 1. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-202-8.