Tau protein

Z WikiSkript

Tau protein (τ-protein, tubulin associated unit) je protein fyziologicky se vyskytující v neuronech, jehož úkolem je stabilizace mikrotubulů, podpora integrity jejich cytoskeletu a zajíštění axonálního transportu. Pokud je tau protein hyperfosforylován, vytváří nerozpustné agregáty (klubka neboli tangles). Agregáty zapříčiní kolaps mikrotubulů, dysfunkční axonální transport a následnou poruchu neuronálních funkcí. Klubka lze prokázat imunohistochemicky nebo je lze impregnovat solemi stříbra a pozorovat tak pod mikroskopem. Patologické inkluze tau proteinu můžeme pozorovat u tzv. tauopatií (mezi něž patří např. některé typy frontotemporální lobární degenerace) a také u Alzheimerovy choroby.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ZÁMEČNÍK, Josef, et al. Patologie III. 1. vydání. Praha : Nakladatelství LD, s.r.o. - PRAGER PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-270-6457-1.