Teriparatid

Z WikiSkript

Struktura teriparatidu

Parathormon je polypeptid o 84 aminokyselinách. Pro biologický účinek však postačuje sekvence 34 aminokyselin na -NH2 konci lidského parathormonu. Teriparatid (TPTD) je tedy endogenní fragment parathormonu se stejnými účinky jako samotný parathormon. Váže se stejně jako PTH na osteoblasty a zvyšuje jejich aktivitu. Nicméně se zároveň kompenzatorně, avšak neúměrně, zvýší aktivita osteoklastů a převáží resorpce kosti nad nárůstem kostní hmoty. A právě v efektu silně stimulovat osteoblasty v prvních fázích účinku PTH tkví podstata osteoanabolicky působícího teriparatidu (i samotného PTH).

Účinky TPTD[upravit | editovat zdroj]

Účinky TPTD závisí na charakteru expozice (intermitentní nebo kontinuální).

  • Intermitentní aplikace PTH stimuluje uvolňování IGF-I (stimuluje syntézu kolagenu). Zasahuje i do systému OPG-RANKL-RANK (exprese RANK ligandu podporuje resorpci kostí zvýšenou diferenciací prekurzorů na osteoklasty, exprese OPG naopak inhibuje diferenciaci prekurzorů na osteoklasty). Teriparatid (i PTH) aplikován denně ve velmi malých dávkách působí výrazně osteoanabolicky. Stimuluje tvorbu kosti, indukuje nárůst spongiózní i kortikální kosti a obnovuje i konektivitu kostních trámců.
  • Kontinuální sekrece PTH (model hyperparatyreózy) tlumí syntézu kolagenu a přispívá ke vzniku osteoporózy.

Indikace[upravit | editovat zdroj]

Léčba těch nejtěžších forem osteoporózy (časté fraktury vertebrálních i nevertebrálních kostí), léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen či osteoporóza navozená iatrogenně (kupř. podávání glukokortikoidů).

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

Nemoci kostí zvyšující pravděpodobnost vzniku osteosarkomu (kupř. Pagetova choroba).

Vedlejší účinky[upravit | editovat zdroj]

Nejsou časté. Může se objevit nauzea, závratě, bolesti hlavy.

Způsob podávání a dávkování[upravit | editovat zdroj]

V ČR je dostupný teriparatidStátní úřad pro kontrolu léčiv: teriparatid. Aplikace TPTD je subkutánní injekčním perem s 20 ug teriparatidu 1x denně. Jednotlivá dávka činí 80 ug roztoku. Celá dávka (resp. injektor) postačí na 28 dní léčby. Léčba je stanovena obvykle na 18 měsíců.

Nevýhody[upravit | editovat zdroj]

Vysoká cena, protože se vyrábí rekombinantní technologií za použití kmene E. coli.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • OLEJÁROVÁ, Marta. Revmatologie v kostce. 1. vydání. Praha : Triton, 2008. 231 s. ISBN 978-80-7387-115-4.