Tollensova zkouška

Z WikiSkript

Tollensova zkouška, nebo také Tollensův test, se používá k prokázání přítomnosti redukujících látek ve vzorku. Zkouška je založena na redukci komplexně vázaných stříbrných iontů na kovové stříbro.

Příprava Tollensova činidla[upravit | editovat zdroj]

Tollensovo činidlo, chemicky dusičnan diamminstříbrný – [Ag(NH3)2]NO3, se připravuje ve dvou krocích.

  1. Smísením hydroxidu sodného (NaOH) s dusičnanem stříbrným (AgNO3) vzniká hnědošedá sraženina oxidu stříbrného (Ag2O).
  2. Pomalým přikapáváním hydroxidu amonného (NH4OH) sraženina postupně mizí, vzniká komplex [Ag(NH3)2]+. Při úplném zprůhlednění roztoku je Tollensovo činidlo hotové.


2 AgNO3 + 2 NaOH → Ag2O + 2 NaNO3 + H2O

Ag2O + 2 NaNO3 + 4 NH4OH → [Ag(NH3)2]NO3 + 2 NaOH + 3 H2O


Tollensovo činidlo se připravuje vždy čerstvé. Není vhodné jej přechovávat delší dobu, jelikož v roztoku po čase vzniká výbušný nitrid stříbrný.

Průkaz redukujících látek[upravit | editovat zdroj]

Pokud se redukující látka setká s dusičnanem diamminstříbrným, vyredukuje z diamminového komplexu stříbro. Důkazem reakce je vznik stříbra (Ag0), které můžeme pozorovat buď jako zrcátko usazené na stěnách zkumavky, nebo jako houbové stříbro (makroskopický shluk molekul plovoucí v roztoku připomínající mořskou houbu, který se postupně usazuje na dně zkumavky).

Reakce

Příkladem může být průkaz aldehydové skupiny v redukujících sacharidech:

R-CHO + [Ag(NH3)2]NO3 → Ag + 2 NH3 + R-NO3

Praktické využití[upravit | editovat zdroj]

Tollensova zkouška nalézá využití nejen při prokazování redukujících sloučenin, ale i při výrobě termosek – skleněná nádoba se pomocí většího množství Tollensova činidla a např. glukózy potáhne souvislou vrstvou stříbra.

Zrcátko

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]