Tonsila (preparát)

From WikiSkripta

Přehled[edit | edit source]

Preparát 1[edit | edit source]

Tonsilla lingualis 2.jpg

Název: Tonsila

Popis: Vazivové pouzdro tonsily není kompletní a přechází ve vrstevnatý dlaždicový nerohovějící epitel. Hluboké zářezy do povrchu tonsily se nazývají krypty a nacházejí se v nich odloupané epitelové buňky, leukocyty a bakterie. Dobře vidět jsou lymfatické folikuly (popis níže), ve kterých převažují B-lymfocyty. T-lymfocyty jsou potom spíše roztroušeny mezi folikuly.

Preparát 2[edit | edit source]

Tonsilla palatina 5.jpg

Název: Detail krypty

Popis: Součástí celkového přehledu.

Preparát 3[edit | edit source]

Tonsilla palatina.jpg

Název: Detail sekundárního lymfatického folikulu

Popis: Světlejší část – germinální centrum, tmavší část – neúplná plášťová vrstva (vzhled čepičky, hustě uspořádané malé B-lymfocyty).

Lymfatická tkáň[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Studijní materiály k preparátu[edit | edit source]