Slezina (preparát)

From WikiSkripta

Přehled[edit | edit source]

Preparát 1[edit | edit source]

Slezina doplneni 2.jpg

Název: Slezina

Popis: Slezinu, na rozdíl třeba od lymfatické uzliny, nerozdělujeme na kůru a dřeň, ale její struktury jsou v ní rozmístěny rovnoměrně. Na povrchu je kryta pouzdrem z husté vazivové tkáně, které dovnitř vysílá vazivové trabekuly (zde podlouhlé, tmavěji růžové útvary), uvnitř kterých probíhají četné krevní cévy. Ve slezině rozlišujeme tzv. bílou pulpu (tvořena především sférickými lymfatickými uzlíky s arterií uvnitř) a červenou pulpu (rozprostřena mezi uzlíky, obsahuje velké množství krve). Tmavomodré sraženiny jsou potom železité ionty obsažené v hemosiderofázích (= makrofágy), které rozkládají hemoglobin z erytrocytů. Tyto sraženiny jsou lokalizovány v červené pulpě.

Mohlo by být zavádějící, že bílá pulpa je zde ve skutečnosti tmavší – název bílá je totiž odvozen od jejího vzhledu v neobarveném preparátu.

Preparát 2[edit | edit source]

Slezina doplneni 3.jpg

Název: Slezina

Popis: Odpovídá popisu u jiné fotografie.

Preparát 3[edit | edit source]

Slezina doplneni 1.jpg

Název: Barvení retikulárních vláken ve slezině

Popis: Odpovídá popisu u jiné fotografie.

Preparát 4[edit | edit source]

Slezina1.jpg

Název: Slezina

Popis: Odpovídá popisu u jiné fotografie.

Preparát 5[edit | edit source]

Slezina2.jpg

Název: Slezina, větší zvětšení

Popis: Uvnitř největší vazivové trabekuly na snímku je dobře patrná krevní céva. Výraznější jsou také ionty železa.

Preparát 6[edit | edit source]

Slezina5.jpg

Název: Barvení retikulárních vláken ve slezině

Popis: Velmi dobře můžeme rozlišit lymfatický folikul bílé pulpy (prakticky bez retikulárních vláken) a rozsáhlou část s retikulárními vlákny (červená pulpa).

Preparát 4[edit | edit source]

Slezina8.jpg

Název: Barvení retikulárních vláken ve slezině – detail

Lymfatická tkáň[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]