Uzlina (preparát)

From WikiSkripta

Přehled[edit | edit source]

Preparát 1[edit | edit source]

Uzlina dřeň.jpg

Název: Dřeň uzliny

Popis: Ve dřeni, stejně jako ve folikulech kůry, převažují B-lymfocyty a je charakterizována tmavšími rozvětvenými výběžky lymfatické tkáně (dřeňové provazce), které jsou navzájem oddělené světlejšími dřeňovými lymfoidními sinusy, které odvádějí lymfu.

Preparát 2[edit | edit source]

Uzlina subkapsulární sinus.jpg

Název: Subkapsulární sinus

Popis: Prostor pod vazivovým pouzdrem, kam aferentní lymfatické cévy přivádějí lymfu.

Preparát 3[edit | edit source]

Uzlina zárodečné centrum.jpg

Název: Detail zárodečného centra

Preparát 4[edit | edit source]

Lymf uzlina 4.jpg

Název: Celkový přehled

Popis: V horní části preparátu vidíme vazivové pouzdro, pod nímž se nachází subkapsulární sinus. Následuje zevní korová oblast, která obsahuje sférické lymfatické uzlíky (převážně složené z B-lymfocytů). Pod zevní korovou oblastí nelezneme vnitřní korovou oblast, složenou především z T-lymfocytů, která lymfatické uzlíky obsahuje jen výjimečně. Centrální část tvoří dřeň, jejíž popis je na zvláštním preparátu.

Preparát 5[edit | edit source]

Lymf uzlina 3.jpg

Název: Detail kůry

Popis: Sekundární lymfatické uzlíky jsou složeny z vnitřního (světlejšího) germinálního centra a okolo něho plášťovou zónou (tmavší). Světlejší barvení germinálního centra je dáno menším počtem aktivovaných B-lymfocytů, jejichž cytoplazma je objemnější a jádro se barví světleji.

Preparát 6[edit | edit source]

Lymf uzlina 1.jpg

Název: Kůra uzliny

Lymfatická tkáň[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Studijní materiály k preparátu[edit | edit source]