Toxikologické informační středisko

From WikiSkripta

Toxikologické informační středisko (TIS) představuje nepřetržitou 24hodinovou celorepublikovou lékařskou telefonickou informační službu, která poskytuje informace v případech akutních otrav lidí i zvířat. TIS podává informace o první pomoci a dalších opatřeních laikům i lékařům, a to většinou již během prvního telefonického hovoru. Úkolem TIS je prevence vzniku intoxikací (preventivní programy přispívající k větší informovanosti veřejnosti) a zároveň příznivé ovlivnění průběhu již vzniklých nehod (telefonické poskytování informací laikům i lékařům umožní správnou první pomoc a optimální péči o pacienta).

TIS neposkytuje informace o: kancerogenních účincích látek, vlivu chemických látek na plod, nežádoucích účincích léků, vlivu chemických látek na životní prostředí.

Pracoviště bylo zřízeno v roce 1962, později se organizačně stalo oddělením v té době již existující Kliniky nemocí z povolání tehdejší Lékařské fakulty v Praze. Za zrodem stojí prof. Jaroslav Teisinger (1902-1985), první jmenovaný přednosta kliniky.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]