Transkraniální dopplerovská ultrasonografie

Z WikiSkript

Transkraniální dopplerovská ultrasonografie je užívána pro sledování rychlosti krevního toku v bazálních arteriích (většina dat se vztahuje k průtokům v arteria cerebri media) a karotidách. Je užívána k diagnostice vazospasmů a poruch regionální perfuze, které mohou provázet mozkové trauma či subarachnoidální krvácení. Vazospasmu odpovídá zrychlení průtoku krve ve sledované tepně.

Důležité je i porovnávání rychlosti proudění v a. cerebri media a extrakraniálním úseku a. carotis interna. Tato metoda je senzitivní v průkazu snížení centrální mozkové cirkulace (stenóza, intrakraniální hypertenze), nejvyšší senzitivitu má pro průtok v a. cerebri media.

Není vázána na přítomnost velké fontanely, může být provedena i u větších dětí a dospělých přes "tenčí" část lebky, většinou temporální kost.

TCD se využívá i v rámci specifických testů, např. odpověď TCD na změny v koncentraci pCO2, dynamický test autoregulace, transient hyperemic response test (po krátké kompresi arteria carotis), kontinuální analýza TCD se záznamem respiračních vln atd. Jde o metodu rostoucího významu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • HAVRÁNEK, Jiří: Ostatní monitoring.