Trendelenburgův příznak

Z WikiSkript

Heslo
Trendelenburg-příznak.png

Sešikmení pánve při postižení inervace abduktorů a vnitřních rotátorů v kyčli. Jedná se především o oslabení m. gluteus medius a m. gluteus minimus při obrně n. gluteus superior či radikulopatii L5. Tyto svaly normálně fungují jako stabilizátory pánve. Při stoji na postižené dolní končetině se v důsledku jejich oslabení naklání pánev směrem ke zdravé straně. Při chůzi vytváří typický obraz tzv. kachní chůze = Trendelenburgova chůze.

Morbus Perthes se projevuje Trendelenburgovým příznakem. Změna postavení trochanteru a svalů.

Odkazy

Zdroje

  • VOKURKA, Martin, et al. Velký lékařský slovník. 7. vydání. Praha : Maxdorf, 2007. ISBN 978-80-7345-130-1.